Tây tứ trạch và Đông tứ trạch là gì? Gồm những hướng nào – cách tính.

Trang Chủ " Quý tây và tứ giác là gì? Những hướng được bao gồm - làm thế nào để tính toán. Điều kiện "Bộ tứ Tây hoặc Bộ tứ Đông"Được sử dụng trong phong thủy với ý nghĩa định hướng. Nếu chủ nhà đã xây nhà, đặt bàn thờ ... hai thuật