10 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Dưới đây là 10 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cực hay do XEM WEB đã tổng hợp lại từ nhiều nguồn trên internet và chia sẻ lại cho các bạn.

Mong rằng nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ mang lại lợi ích dành cho các bạn cũng như giúp ích các bạn trong quá trình học tiếng Anh của bản thân!

Mẫu 1

My name is Nguyen Thu Hoai. I’m 22 years old and I’m single. I have just graduated from university in August with the major in accounting. I got 3 month experience as an internship at A company. I like reading books and cooking. I’m a careful and hard-working person. I’m eager to learn new things and willing to work in team. I easily adapt to with new working environment and take initiative in work.

Tôi tên là Nguyễn Thu Hoài. Tôi 22 tuổi và đang độc thân. Tôi vừa tốt nghiệp vào tháng 8, chuyên ngành của tôi là kế toán. Tôi có kinh nghiệm thực tập tại Công ty A trong 3 tháng. Tôi thích đọc sách và nấu ăn. Tôi là người cẩn thận và chăm chỉ. Tôi ham học hỏi và thích làm việc với mọi người. Tôi dễ thích nghi với môi trường làm việc mới và chủ động trong công việc.

Mẫu 2

My name’s Thu Ha. I got married and had one daughter, I’m living in Hoan Kiem District. I have 10 years experience in Marketing field and I’m a group leader of GMC company. I’m friendly and kind to help other people. I like dealing with difficult problems and challenged issues. I’m rather serious in work and can work under high pressaure.

Tôi tên là Thu Hà. Tôi đã kết hôn và có 1 con gái. Hiện tôi đang sống tại quận Hoàn Kiếm. Tôi có 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực marketing và đang là trưởng nhóm của công ty GMC. Tôi là người thân thiện và thích giúp đỡ mọi người, Tôi thích giải quyết vấn đề khó và những công việc mang tính thử thách. Tôi khá nghiêm túc trong công việc và tôi có thể chịu đựng được áp lực cao

Mẫu 3

l’m Mai Linh. I’m 28 years old and I’m single. I was born and grew up in Ha Noi, but I have been working in HCM City for 5 years. I graduated from Economic university and got 4 years experience in administration and human resource management. I’m active. I like work related to human beings. I’m rather serious and sensitive, I can quickly catch up psychology of other people. I often read newspapers and listen to music in my free time.

Tôi tên là Mai Linh. Tôi 28 tuổi và đang độc thân. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng công tác ởThành phố Hồ Chí Minh đã được 5 năm. Tôi tốt nghiệp đại học Kinh tế và có 4 năm kinh nghiệm làm hành chính nhân sựvà 2 năm trong việc quản trị nhân lực. Tôi là người năng động, tôi yêu thích những công việc về con người. Tôi là người khá nguyên tắc và nhạy cảm, tôi có thể nắm bắt tâm lý của người khác rất nhanh. Lúc rãnh rỗi, tôi thường đọc sách

Mẫu 4

My name is Long and I’m a Vietnamese. I am twenty-four years old. I live in Ho Chi Minh city in the south of Vietnam. I have a big family with six people. I have two sisters and a brother. My sisters are older and my brother is younger than me. My father is a teacher at a secondary school. He has worked for 35 years in the field and he is my biggest role model in life. My mother is a housewife. She is nice and she is really good at cooking. I love my family so much. I’m a generous and easy-going person but when it comes to work I’m a competitive perfectionist. I’m also an optimistic and outgoing person so I have many friends and other social relationships. I enjoy reading, writing and doing math. I decided to become a Civil Engineer because I have always been fascinated by bridges, buildings, and skyscrapers. A degree in Civil Engineering enables me to achieve my goals and also gives me an opportunity to make a difference in the community. Five years from now, I want to become a project manager of a construction project. As a project manager, my primary goals are managing people, set budgets, and making decisions of all kinds. I also want to speak English fluently so I can work with people from different countries.

Tên tôi là Long và tôi là một Việt Nam. Tôi hai mươi bốn tuổi. Tôi sống ởthành phố Hồ Chí Minh, miền Nam Việt Nam. Tôi có một gia đình lớn với sáu người. Tôi có hai chị gái và một ! em trai. Hai chị tôi lớn tuổi hơn và em trai tôi nhỏ tuổi hơn tôi. Cha tôi là một giáo viên tại một trường cấp 2. Ông đã làm việc 35 năm trong lĩnh vực này và ông là hình mẫu lớn nhất của tôi trong cuộc sống. Mẹ tôi là một bà nội trợ. Bà rất hiền và thực sự rất giỏi nấu ăn. Tôi yêu gia đình của tôi nhiều lắm. Tôi là một người rộng lượng và dễ tính nhưng khi làm việc tôi là một người cầu toàn có tính cạnh tranh. Tôi cũng là một người lạc quan và hướng ngoại nên tôi có nhiều bạn bè và những mối quan hệ xã hội khác. Tôi thích đọc, viết và làm toán. Tôi quyết định trở  thành một kỹ sư dân sự vì tôi đã luôn bị cuốn hút bởl những cây cầu, tòa nhà, và nhà cao tầng. Việc có tấm bằng Kỹ thuật Xây dựng cho phép tôi đạt được những mục tiêu của mình và cũng I Ị mang lại cho tôi cơ hội để tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng. Năm năm sau, tôi muốn trở thành một người quản lý dự án của i I một dự án xây dựng. Là một người quản lý dự án, mục tiêu chính I I của tôi là quản lý con người, ngân sách theo quy định và đưa ra I I quyết định cho tất cả mọi vấn đề. Tôi cũng muốn nói tiếng Anh lưu loát để có thể làm việc Với những người từ các nước khác.

Mẫu 5

My name’s Nguyen Thu Hoai. I’m 22 years old and I’m single. I have just graduated from university in August with the major in accounting. I got 3 months experience as an internship at A company. I like reading books and cooking. I’m a careful and hard-working person. I’m eager to learn new things and willing to work in team. I easily adapt to with new working environment and take initiative in work

Tôi tên là Nguyễn Thu Hoài. Tôi 22 tuổi và đang độc thân. Tôi vừa tốt nghiệp vào tháng 7, chuyên ngành của tôi là kế toán. Tôi có kinh nghiệm thực tập tại công ty A trong 3 tháng. Tôi thích đọc sách và nấu ăn. Tôi là người cẩn thận và chăm chỉ. Tôi ham học hỏi và thích làm việc với mọi người. Tôi dễ thích nghi với môi trường làm việc mới và chủ động trong công việc.

Mẫu 6

Well, my name is Lê Tí, I’m 24 years old, and I’m single

Tên tôi là Lê Tí, tôi 24 tuổi và đang độc thân”

Trả lời: How would you describe your personality?

Bạn tự nhận xét về bản thân mình là người thế nào?

Trả lời: I’m hard-working, eager to learn, I enjoy working with other people and I love challenges

Tôi làm việc chăm chỉ và ham học hỏi, tôi thích làm việc với mọi người và thích thử thách.

Mẫu 7

Trả lời: Could you tell me something about yourself?

Trả lời: Yes, my name is Thùy Vy. I’m married, I have three kids: one son and two daughters Chị có thể cho tôi biết về bản thân không?

Vâng. Tôi tên là Thùy Vy, Tôi đã kết hôn, Tôi có 3 con: 1 trai và 2 gái. 

Câu hỏi: How would you describe yourself?

Bạn sẽ giới thiệu về bản thân như thế nào?

Trả lời: I like being with people and helping people. I enjoy problem solving and challenging work and I’m serious about my work but I also like to have fun.

Tôi thích làm việc và giúp đỡ mọi người, Tôi thích giải quyết vấn đề khó và những công việc mang tính thử thách. Tôi khá nghiêm túc trong công việc nhưng tôi cũng thích sự vui vẻ.

Mẫu 8

Trả lời: Tell me a little about yourself

Cho tôi biết một chút về bản thân cô

Trả lời: My name is Mai Linh, but most people call me Mai. I am originally from Ha Noi city but I’ve lived in Ho Chi Minh city for 8 years now.

Tôi tên là Mai Linh, Nhưng mọi người thường gọi tôi là Mai, Ban đầu tôi ở Hà Nội nhưng bây giờ tôi đang ở Thành phố Hồ Chí Minh được 8 năm.

Trả lời: May I ask how old you are? 

Tôi có thể hỏi cô bao nhiêu tuổi không? 

Trả lời: I’m 24 

Tôi 24

Trả lời: Have you finished your studies?

Cô đã học xong chưa?

Trả lời: I graduated from the University of Economics in June, and I hope to find a full time job now.

Tôi đã tốt nghiệp trường đại học kinh tế vào tháng 6. Và tôi đang hy vọng tìm được một công việc toàn thời gian.

Mẫu 9

Trả lời: Could you describe yourself briefly?

Anh có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân được không? 

Trả lời: Sure. My name is Andrew Wilson. I’m 30 years old and I’m single.

Chắc chắn rồi. Tên tôi là Andrew Wilson. Tôi 30 tuổi và độc thân.

Trả lời: Are you originally from Los Angeles?

Anh đến từ Los Angeles phải không?

Trả lời: No, I’m originally from San Francisco. I moved to Los Angeles over 10 years ago as a student.

Không, tôi thực chất đến từ San Francisco. Tôi chuyển đến Los Angeles hơn 10 năm rồi.

Trả lời: Describe your personality to me?

Hãy cho tôi biết về tính cách bản thân anh một chút được không? 

Trả lời: Well, I’m a dedicated worker and a people person. I enjoy working as a team I also like to be in contact with the public.

Tôi là một người làm việc tận tâm và người của mọi người. Tôi thích làm việc theo nhóm. Tôi cũng thích giao tiếp với công chúng.

Mẫu 10

Trả lời: Can you tell me something about yourself?

Chị có thể cho tôi biết một chút về bản thân không?

Trả lời: Yes, I graduated form Stanford University with a BA in management, after I graduated, I worked in hotel management for 6 years in New York City and I also enjoy working with PR and customer service.

Vâng, tôi tốt nghiệp bằng cử nhân quản trị của trường đại học Standford. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc trong ngành quản lý khách sạn trong 6 năm tại New York Và tôi cũng thích lĩnh vực PR và chăm sóc khách hàng.

Trả lời: Do you have any family obligations?

Chị có rào cản nào về gia đình không? 

Trả lời: Yes, I’m married , with the two-year old daughter and I also have to support my parents.

Vâng, tôi đã kết hôn, và có 2 con. Tôi cũng phải trợ cấp cho bố mẹ nữa.