Bảng giá khoan giếng gia đình toàn quốc

Hiện nay, khoan giếng gia đình thì điều mà khách hàng quan tâm nhất là chi phí và chất lượng nước. Và phải là một đội ngủ chuyên nghiệp uy tính có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực khoan giếng gia đình.

Hôm nay, chúng tôi sẽ đưa ra bảng giá giếng khoan gia đình toàn quốc cho bạn và một số khách hàng tham khảo và giá chỉ có tính chất tham khảo vì còn phụ thuộc nhiều vào địa tầng từng khu vực và vật tư khi bạn sử dụng dịch vụ giếng khoan của chúng tôi.

Bảng báo giá khoan giếng gia đình tại Hà Nội

Bảng giá khoan giếng gia đình tại Hà Nội sẽ chia làm 2 bảng báo giá cho 2 kích thước giếng là đường kính 48cm và 60cm.

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 48cm tại Hà Nội

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 2.500.000 đ 2.800.000 đ
<= 35m 3.000.000 đ 3.300.000 đ
<= 45m 3.600.000 đ 4.000.000 đ
<= 50m 4.500.000 đ 4.800.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 60cm tại Hà Nội

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 3.500.000 đ 3.300.000 đ
<= 35m 3.500.000 đ 3.800.000 đ
<= 45m 4.500.000 đ 5.000.000 đ
<= 50m 5.500.000 đ 6.000.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng báo giá khoan giếng gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bảng giá khoan giếng gia đình tại HCM sẽ chia làm 2 bảng báo giá cho 2 kích thước giếng là đường kính 48cm và 60cm.

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 48cm tại HCM

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 2.500.000 đ 2.800.000 đ
<= 35m 3.000.000 đ 3.300.000 đ
<= 45m 3.600.000 đ 4.000.000 đ
<= 50m 4.500.000 đ 4.800.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 60cm tại HCM

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 3.500.000 đ 3.300.000 đ
<= 35m 3.500.000 đ 3.800.000 đ
<= 45m 4.500.000 đ 5.000.000 đ
<= 50m 5.500.000 đ 6.000.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng báo giá khoan giếng gia đình tại Bình Dương

Bảng giá khoan giếng gia đình tại Bình Dương sẽ chia làm 2 bảng báo giá cho 2 kích thước giếng là đường kính 48cm và 60cm.

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 48cm tại Bình Dương

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 2.500.000 đ 2.800.000 đ
<= 35m 3.000.000 đ 3.300.000 đ
<= 45m 3.600.000 đ 4.000.000 đ
<= 50m 4.500.000 đ 4.800.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 60cm tại Bình Dương

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 3.500.000 đ 3.300.000 đ
<= 35m 3.500.000 đ 3.800.000 đ
<= 45m 4.500.000 đ 5.000.000 đ
<= 50m 5.500.000 đ 6.000.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng báo giá khoan giếng gia đình tại Đà Nẵng

Bảng giá khoan giếng gia đình tại Đà Nẵng sẽ chia làm 2 bảng báo giá cho 2 kích thước giếng là đường kính 48cm và 60cm.

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 48cm tại Đà Nẵng

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 2.500.000 đ 2.800.000 đ
<= 35m 3.000.000 đ 3.300.000 đ
<= 45m 3.600.000 đ 4.000.000 đ
<= 50m 4.500.000 đ 4.800.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 60cm tại Đà Nẵng

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 3.500.000 đ 3.300.000 đ
<= 35m 3.500.000 đ 3.800.000 đ
<= 45m 4.500.000 đ 5.000.000 đ
<= 50m 5.500.000 đ 6.000.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng báo giá khoan giếng gia đình tại Tây Bắc

Bảng giá khoan giếng gia đình tại Tây Bắc bao gồm 6 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình sẽ chia làm 2 bảng báo giá cho 2 kích thước giếng là đường kính 48cm và 60cm.

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 48cm tại Tây Bắc

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 2.500.000 đ 2.800.000 đ
<= 35m 3.000.000 đ 3.300.000 đ
<= 45m 3.600.000 đ 4.000.000 đ
<= 50m 4.500.000 đ 4.800.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 60cm tại Tây Bắc

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 3.500.000 đ 3.300.000 đ
<= 35m 3.500.000 đ 3.800.000 đ
<= 45m 4.500.000 đ 5.000.000 đ
<= 50m 5.500.000 đ 6.000.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng báo giá khoan giếng gia đình tại Đông Bắc

Bảng giá khoan giếng gia đình tại Đông Bắc bao gồm 9 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh sẽ chia làm 2 bảng báo giá cho 2 kích thước giếng là đường kính 48cm và 60cm.

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 48cm tại Đông Bắc

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 2.500.000 đ 2.800.000 đ
<= 35m 3.000.000 đ 3.300.000 đ
<= 45m 3.600.000 đ 4.000.000 đ
<= 50m 4.500.000 đ 4.800.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 60cm tại Đông Bắc

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 3.500.000 đ 3.300.000 đ
<= 35m 3.500.000 đ 3.800.000 đ
<= 45m 4.500.000 đ 5.000.000 đ
<= 50m 5.500.000 đ 6.000.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng báo giá khoan giếng gia đình tại Đồng Bằng Sông Hồng

Bảng giá khoan giếng gia đình tại Đồng Bằng Sông Hồng bao gồm 9 tỉnh thành phố Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc sẽ chia làm 2 bảng báo giá cho 2 kích thước giếng là đường kính 48cm và 60cm.

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 48cm tại Đồng Bằng Sông Hồng

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 2.500.000 đ 2.800.000 đ
<= 35m 3.000.000 đ 3.300.000 đ
<= 45m 3.600.000 đ 4.000.000 đ
<= 50m 4.500.000 đ 4.800.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 60cm tại Đồng Bằng Sông Hồng

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 3.500.000 đ 3.300.000 đ
<= 35m 3.500.000 đ 3.800.000 đ
<= 45m 4.500.000 đ 5.000.000 đ
<= 50m 5.500.000 đ 6.000.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng báo giá khoan giếng gia đình tại Miền Trung

Bảng giá khoan giếng gia đình tại Miền Trung bao gồm 13 tỉnh thành phố Thanh Hoá, Nghệ An,  Hà Tĩnh, Quảng Bình,  Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam,Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ chia làm 2 bảng báo giá cho 2 kích thước giếng là đường kính 48cm và 60cm.

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 48cm tại Miền Trung

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 2.500.000 đ 2.800.000 đ
<= 35m 3.000.000 đ 3.300.000 đ
<= 45m 3.600.000 đ 4.000.000 đ
<= 50m 4.500.000 đ 4.800.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 60cm tại Miền Trung

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 3.500.000 đ 3.300.000 đ
<= 35m 3.500.000 đ 3.800.000 đ
<= 45m 4.500.000 đ 5.000.000 đ
<= 50m 5.500.000 đ 6.000.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng báo giá khoan giếng gia đình tại Tây Nguyên

Bảng giá khoan giếng gia đình tại Tây Nguyên bao gồm 5 tỉnh thành phố Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng sẽ chia làm 2 bảng báo giá cho 2 kích thước giếng là đường kính 48cm và 60cm.

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 48cm tại Tây Nguyên

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 2.500.000 đ 2.800.000 đ
<= 35m 3.000.000 đ 3.300.000 đ
<= 45m 3.600.000 đ 4.000.000 đ
<= 50m 4.500.000 đ 4.800.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 60cm tại Tây Nguyên

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 3.500.000 đ 3.300.000 đ
<= 35m 3.500.000 đ 3.800.000 đ
<= 45m 4.500.000 đ 5.000.000 đ
<= 50m 5.500.000 đ 6.000.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng báo giá khoan giếng gia đình tại Đông Nam Bộ

Bảng giá khoan giếng gia đình tại Đông Nam Bộ bao gồm 4 tỉnh thành phố Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ chia làm 2 bảng báo giá cho 2 kích thước giếng là đường kính 48cm và 60cm.

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 48cm tại Đông Nam Bộ

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 2.500.000 đ 2.800.000 đ
<= 35m 3.000.000 đ 3.300.000 đ
<= 45m 3.600.000 đ 4.000.000 đ
<= 50m 4.500.000 đ 4.800.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 60cm tại Đông Nam Bộ

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 3.500.000 đ 3.300.000 đ
<= 35m 3.500.000 đ 3.800.000 đ
<= 45m 4.500.000 đ 5.000.000 đ
<= 50m 5.500.000 đ 6.000.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng báo giá khoan giếng gia đình tại Tây Nam Bộ

Bảng giá khoan giếng gia đình tại Tây Nam Bộ bao gồm 13 tỉnh thành phố Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ sẽ chia làm 2 bảng báo giá cho 2 kích thước giếng là đường kính 48cm và 60cm.

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 48cm tại Tây Nam Bộ

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 2.500.000 đ 2.800.000 đ
<= 35m 3.000.000 đ 3.300.000 đ
<= 45m 3.600.000 đ 4.000.000 đ
<= 50m 4.500.000 đ 4.800.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Bảng giá khoan giếng gia đình đường kính 60cm tại Tây Nam Bộ

Độ sâu
Loại giếng
Hút trực tiếp Hút hồi
<= 25m 3.500.000 đ 3.300.000 đ
<= 35m 3.500.000 đ 3.800.000 đ
<= 45m 4.500.000 đ 5.000.000 đ
<= 50m 5.500.000 đ 6.000.000 đ
> 50m Thỏa thuận Thỏa thuận

Liên hệ báo giá khoan giếng gia đình toàn quốc

Xin chào các bạn, trên đây là bảng báo giá khoan giếng gia đình mang tính chất tham khảo. Website của chúng tôi phục vụ mục đích SEO và cho thuê quảng cáo.

Quý khách nào đang cung cấp dịch vụ khoan giếng gia đình tại những địa bàn trên vui lòng liên hệ Admin để thỏa thuận về chi phí quảng cáo theo thông tin bên dưới.

Thông tin liên hệ: