Bát quái và lục hào | Khái niệm Tiên thiên Bát quái và Hậu thiên Bát quái

Tám bát quái (còn gọi là quái vật Kinh) biểu thị 8 sự vật, hiện tượng trong vũ trụ, cũng có thể gọi 8 nguyên tố đại diện cho trời và đất, mọi thứ.

Hao có thể giải thích rằng giao điểm là đại diện của sự thay đổi và thay đổi của Dịch thuật.

Quái vật là nguồn gốc của vạn vật, hiện tượng

“Quái vật” là “treo”, là “móc” vì vậy, là một hiện tượng treo trước mắt chúng ta.

Từ “Quái vật” bao gồm 8 nét, điển hình là 8 kiểu biến đổi, là cơ sở để suy luận.

Tám bát quái của thiên đàng được tạo ra bởi âm dương theo quy luật thay đổi của tất cả các sự vật và hiện tượng trong thế giới tự nhiên và xã hội loài người.

“Quái vật” cũng là một vật phẩm chiêm tinh trong Kinh Dịch, đơn vị cơ bản của Thay đổi.

Hao là một biểu tượng cho sự can thiệp và biến đổi của tất cả mọi thứ

“Hao” có thể được hiểu là hòa hợp, là một đại diện cho sự thay thế và chuyển đổi của “Dịch thuật”.

Bởi vì tất cả mọi thứ, hiện tượng trong vũ trụ luôn luôn trao đổi, can thiệp, biến đổi không ngừng phát sinh, nên được gọi là “Hao”.

Rãnh quái vật theo số dưới cùng trở lên, tổng cộng 6 hào, 6 hào chia làm 3 bộ: Hồ sơ Hao, hào 2, hào 3, hào 4 là người, hào 5, hào là trời.

Ba bộ này được gọi là “Ba tài năng”.

Nội dung cơ bản của bát quái

Quái vật đề cập đến sự vật, hiện tượng trong vũ trụ, bao gồm 8 điều, hiện tượng cơ bản trong vũ trụ mà mắt chúng ta có thể nhìn thấy.

Mọi thứ trong vũ trụ đều dựa trên 8 điều, hiện tượng này thay đổi, đây là nguồn gốc của tám bát quái.

Bagua tượng trưng cho 8 điều, hiện tượng tự nhiên là: Can (trời), Khon (đất), Chan (sấm sét), Tôn (gió), Ly (mặt trời), Khảm (mặt trăng), Can (núi)), Doai (sông), Ở đâu:

“Bầu trời đại diện cho bầu trời, bầu trời là tối thượng, bầu trời là đỉnh cao, vì vậy thiên đường là đỉnh cao”.

“Khon đại diện cho đất”

“Chiếc kính tượng trưng cho mặt trời”

“Khảm tượng trưng cho mặt trăng”

Chúng di chuyển liên tục, đại diện cho không gian, thời gian và vũ trụ.

Chan đại diện cho sấm sét, sấm sét đại diện cho điện và sốc trong vũ trụ;

Gió đại diện cho gió, có không khí là gió;

Có thể đại diện cho núi; là điểm cao trên lục địa;

Ngoài trời đại diện cho dòng chảy, đó là đại dương và sông.

Trong vũ trụ, tám sự vật và hiện tượng tự nhiên này hợp nhất và đối nghịch với nhau, tạo nên sự vô hạn, vô hạn của vũ trụ.

Vì vậy, tám bát quái là 8 thứ, hiện tượng đại diện trong vũ trụ của chúng ta, nó tạo thành trời và đất và mọi thứ.

Tám người bất tử là hình ảnh của vạn vật

Tám bát quái được tạo ra bởi Fu Hy, từ bản chất nó đại diện cho quy luật khách quan của hai mặt đối lập.

Hạt tiêu âm dương rất phổ biến trong thế giới rộng lớn, phản ánh hình ảnh thời kỳ đen tối của vũ trụ.

Lý do được gọi là Tiên Thiên, trong đó đề cập đến thời gian vũ trụ và vũ trụ chưa được hình thành, khi vũ trụ vũ trụ là Hậu Thiên.

Tiên Bagua: Nam Cần, Bắc Khon, Đồng Ly, Tây Khâm, Đông Bắc Chân, Tây Nam Tôn, Đông Nam Doai và Tây Bắc Can.

Cần Khon đối diện với nhau gọi là định vị trời, Khâm Ly đối diện nhau gọi là Thủy Hoa chiếu xạ, Chân Tấn đối diện nhau gọi là phong cách tương đương bạc, Cần Doai đối diện gọi là thông khí Sơn.

Không khí của Tiên là nguồn gốc của vạn vật, và cũng là nguồn gốc của Phong thủy.

Bất kể là âm (mộ) hay Dương Tử (nhà ở), về cơ bản đều lấy Bát quái tự nhiên làm căn cứ.

Phương vị của Bát quái (ở phía Nam, phía Bắc thấp hơn, Đông trái, Tây phải) và góc phương vị trong bản đồ chúng ta sử dụng ngày nay (trên Bắc, dưới Nam, Tây trái, Đông phải) hoàn toàn giống nhau. quầy tính tiền.

Thiên thần của dơi, thiên thần của thanh kiếm

sau tám bát quái, tám bát quái

Bagua Ba Gua theo sự biến đổi của tự nhiên

Ba Thiên Ba Ba là Van Vương Bagua, phản ánh thực trạng của thế giới tự nhiên và xã hội loài người.

Nếu bạn nói Tám người bất tử là biểu hiện của hiện tượng vũ trụ, thì Tám người bất tử là quá trình hình thành con người trong vũ trụ biến đổi theo mọi sự tự nhiên.

Phương vị của Ba Gua Ba khác với Ba Thiên Ba Tiên, cụ thể là: Nam Lý, Bắc Khâm, Đồng Chân, Tây Đỗ, Đông Bắc Cần, Tây Nam Khôn, Đông Nam, Tây Bắc Cần.

Bagua Hậu lấy trạng thái tăng trưởng của tất cả mọi thứ trong bốn mùa để có được quy tắc.

Theo Lý thuyết Quái vật có thể thấy: Mọi thứ vào mùa xuân, phát triển vào mùa hè, thu hoạch vào mùa thu, được lưu trữ vào mùa đông, mỗi năm có 360 ngày, mỗi quái vật trong tám bát quái chủ 45 ngày, luân chuyển quay trở lại dựa trên trên 8 tiết, mỗi quái vật có 3 mương, 3 × 8 = 24, 24 tiết khí.

Chân ở phương Đông, thuộc về Mộc, cây thịnh vượng, đại diện là mùa xuân;

Đó là gió, ở phía đông nam, mọi thứ phát triển dồi dào vào mùa xuân và mùa hè;

Chiếc cốc là lửa, thuộc về phía nam, lửa thịnh vượng vào mùa hè, cây cối tươi tốt, thoái lui ở những khu vực rộng lớn;

Phương Tây, tức là vào mùa thu, là Kim, Kim sẽ thịnh vượng vào mùa thu;

Tính tình bướng bỉnh, thuộc về Kim, cuối thu, đầu đông, là khi cây khô héo;

Khảm là Thủy, Kim sinh Thủy, phía bắc Thủy, thảo dược ẩn, ngừng sinh sôi nảy nở.

Cần dừng lại, là lần cuối cùng, một năm của bốn mùa đến giao điểm của mùa đông và mùa xuân, mọi thứ đã kết thúc một chu kỳ.

Xem thêm:

Xem thêm nhiều bài mới tại : https://xemweb.info/khong-gian-dep/phong-thuy/

>>> Xem thêm :  Cẩm nang phong thủy rước tài lộc giành cho người mệnh Kim

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.