Cách tắt màn hình Key “Lock Screen” khi mở Windows 8

Khi bạn đánh thức Windows 8 sau khi nó ở chế độ ngủ, bạn sẽ chuyển sang thao tác trên màn hình Key “Lock Screen”. Sau đó, bạn sẽ phải nhập mật khẩu của mình để bắt đầu sử dụng lại Windows 8. Đối với những người cảm thấy rằng máy tính của họ đang ở trong một môi trường an toàn, tính năng này có thể gây khó chịu vì nó yêu cầu thêm một vài bước để quay lại những gì bạn đang làm. Hướng dẫn này sẽ giải thích cách bạn có thể vô hiệu hóa yêu cầu nhập mật khẩu khi khởi động Windows 8.

Để tắt màn hình Key của người dùng gõ đánh thức tại Màn hình Start của Windows 8, sau đó nhấp vào mục Cài đặt như hình bên dưới.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Tắt màn hình Khóa màn hình sau khi mở Windows 8

Khi kết quả tìm kiếm xuất hiện, hãy nhấp vào tùy chọn Người dùng để mở màn hình Cài đặt người dùng

Thiết lập màn hình Key Lock Screen trong Windows 8

Trên màn hình phía trên, cuộn xuống và nhấp vào nút Thay đổi bên dưới nhãn Bất kỳ người dùng nào có mật khẩu đều phải nhập mật khẩu đó khi PC này . Bây giờ, bạn sẽ được hiển thị màn hình xác nhận hỏi bạn có chắc chắn muốn vô hiệu hóa yêu cầu nhập mật khẩu khi khởi động Windows 8 hay không.

Xác nhận.

Nếu bạn chắc chắn muốn tắt nhập mật khẩu, hãy nhấp vào nút đồng ý . Bây giờ bạn sẽ quay lại màn hình Cài đặt người dùng.

Vô hiệu hóa

Bây giờ bạn sẽ thấy rằng văn bản phía trên nút Thay đổi bây giờ sẽ xuất hiện Bất kỳ người dùng nào có mật khẩu đều không cần nhập mật khẩu khi đánh thức PC này . Lần tới khi máy tính của bạn ở chế độ ngủ và bạn thức dậy, nó sẽ không chuyển sang màn hình Key nữa. Trong tương lai, nếu bạn muốn kích hoạt mật khẩu khi đánh thức máy tính, hãy nhấp vào nút Thay đổi một lần nữa để hoàn nguyên nó.

Xem thêm nhiều thủ thật mới tại : Thủ Thuật