Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Đặt thời gian thủ công hoặc tự động và thay đổi định dạng ngày giờ theo khu vực

Những gì để biết

 • Nhấp chuột phải vào Ngày giờ trên thanh tác vụ Windows và chọn Điều chỉnh ngày giờ .
 • Chọn nút bật tắt Đặt thời gian tự động đến Tắt sau đó chọn Thay đổi .
 • Để thay đổi định dạng ngày và giờ, hãy chọn Ngôn ngữ và khu vực > định dạng khu vực

Bài viết này giải thích cách thay đổi thời gian trên Windows 11. Bạn cũng có thể thay đổi định dạng ngày và giờ dựa trên khu vực của mình.

Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Cách nhanh nhất để đặt thời gian theo cách thủ công là từ thanh tác vụ Windows.

 1. Nhấp chuột phải vào tiện ích Ngày giờ trên thanh tác vụ Windows và chọn Điều chỉnh ngày giờ.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11
 2. Lựa chọn Tắt xếp hàng Đặt thời gian tự động để tắt cài đặt thời gian tự động Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 3. Lựa chọn Thay đổi trong phần Đặt Ngày và Giờ theo cách thủ công để thay đổi ngày giờ theo cách thủ công

 4. Trong cái hộp Thay đổi ngày giờ bạn đặt lại ngày giờ rồi chọn Thay đổi Xác nhận.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Cách thay đổi thời gian trong Control Panel

Bạn cũng có thể đặt ngày và giờ trong Control Panel Windows.

 1. Chọn biểu tượng Tìm kiếm (kính lúp) trong thanh tác vụ Windows 11.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11
 2. Tìm kiếm Control Panel và chọn ứng dụng Control Panel để mở.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11
 3. Lựa chọn Đồng hồ và khu vực .

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11
 4. Lựa chọn Ngày và giờ .

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11
 5. Chọn thời gian và ngày tháng theo cách thủ công. Lựa chọn VÂNG để xác nhận những thay đổi của bạn.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Cách tự động đặt ngày và múi giờ của bạn

Nếu thời gian đã được thay đổi theo cách thủ công, bạn có thể đặt lại thành tự động bất kỳ lúc nào.

 1. Nhấp chuột phải vào tiện ích Ngày giờ trên thanh tác vụ Windows và chọn Điều chỉnh ngày giờ.Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 2. Bật cài đặt thời gian tự động chọn Tắt xếp hàng Đặt thời gian tự động

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11
 3. Kiểm tra múi giờ (Múi giờ) và Khu vực (Khu vực) ở đầu màn hình để đảm bảo rằng nó chính xác. Nếu không, hãy chắc chắn rằng bạn đã kết nối với internet.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Để chọn múi giờ của bạn theo cách thủ công, hãy chọn menu thả xuống bên cạnh Múi giờ (Múi giờ).

Đổi định dạng ngày giờ trên Windows

Định dạng ngày và giờ tùy thuộc vào khu vực của bạn và bạn có thể đặt định dạng này theo cách thủ công.

 1. Nhấp chuột phải vào tiện ích Ngày giờ trên thanh tác vụ Windows và chọn Điều chỉnh ngày giờ.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11
 2. Lựa chọn Ngôn ngữ và khu vực .

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11
 3. Lựa chọn định dạng khu vực để xem cài đặt ngày và giờ hiện tại.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11
 4. Lựa chọn Khuyến khích bên cạnh Định dạng khu vực.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11
 5. Chọn khu vực của bạn cho định dạng ngày và giờ.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11
 6. Đảm bảo định dạng ngày và giờ theo khu vực là định dạng bạn muốn rồi chọn Thay đổi định dạng

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Xem thêm nhiều thủ thật mới tại : Thủ Thuật