Nội dung thuộc danh mục

Công nghệ

Giá bán của iPhone 11 được tiết lộ

Apple có thể cắt giảm hơn 12% chi phí sản xuất iPhone 11 so với iPhone XS Max nhưng không đồng nghĩa giá bán sản phẩm sẽ rẻ đi. Công ty nghiên cứu JP Morgan cho biết Apple đã tìm cách cắt giảm 30-50 USDchi phí sản xuất iPhone mới. Theo…