Doanh thu thuần là gì? Những ý nghĩa của Doanh thu thuần


XemWeb.info giải thích Doanh thu ròng nghĩa là gì

 • Chào mừng các bạn đến với trang blog Nghialagi.org tổng hợp tất cả các định nghĩa về cái gì cũng như thảo luận và giải đáp thắc mắc viết tắt của từ gì trong giới trẻ, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một khái niệm mới đó là Doanh thu ròng là gì? Ý nghĩa của Doanh thu thuần. Doanh thu thuần là gì? Phân biệt giữa doanh số bán hàng và doanh thu thuần. Tìm hiểu khái niệm doanh thu thuần? Cách tính doanh thu thuần
Doanh thu thuần là gì? Cách tính doanh thu thuần chuẩn 100% - Nghialagi.org
Doanh thu thuần là gì? Cách tính doanh thu thuần chuẩn 100% – Nghialagi.org

Định nghĩa của Net Revenue là gì?

 • Tên tiếng Anh của doanh thu thuần là Net Revenue. Doanh thu thuần bạn đọc nên hiểu một cách đơn giản đó là doanh thu thực tế, là doanh thu từ việc bán hàng hóa, sản phẩm mà không phải cộng thêm thuế, hoặc các khoản giảm trừ doanh thu khác.
  Ví dụ, trong hóa đơn của các siêu thị, doanh thu thuần (doanh thu thực tế) của họ là số lượng sản phẩm * đơn giá mà không phát sinh thêm chi phí nào khác.
  Trên đây là định nghĩa cơ bản nhất về doanh thu thuần, tuy nhiên Nghialagi.org cũng đã tổng hợp các định nghĩa khác, chúng chính xác và có thể giúp bạn có cái nhìn rõ ràng và cụ thể hơn về loại doanh thu. cái này:
 • Doanh thu thuần là doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do công nghệ chuyển giao tạo ra được tính theo phần hóa đơn bán hàng đã trừ thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu. (nếu có ghi trong hóa đơn bán hàng).
 • Doanh thu thuần là doanh thu không có thuế (tức là doanh thu trước thuế thu nhập của doanh nghiệp).

Doanh thu thuần dùng để làm gì?

 • Doanh thu thuần dùng để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được đánh giá bằng việc doanh nghiệp có thể nhân lãi lỗ hay không để xác định phương hướng kinh doanh trong tương lai gần. Doanh thu thuần là một trong những điều kiện tiên quyết để xác định tình hình hoạt động của công ty. Công thức xác định kết quả kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá vốn – Chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Doanh thu thuần trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Theo Quyết định số 15/2006 / QĐ-BTC, nội dung và cấu trúc của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như sau:
 • Ở đây, Doanh thu thuần có mã số 10, phát sinh bên Nợ TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, bên Có TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.
MỤC TIÊU Mã số Món quà Năm nay Năm ngoái
đầu tiên 2 3 4 5
1. Bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) mười
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) 20
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26
7. Chi phí tài chính 22 VI.28
– Trong đó: chi phí lãi vay 23
8. Chi phí bán hàng 24
9. Chi phí quản lý kinh doanh 25
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

{30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)}

30
11. Thu nhập khác 31
12. Các chi phí khác 32
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

(50 = 30 + 40)

50
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

51

52

VI.30

VI.30

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(60 = 50 – 51 – 52)

60
18. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu
 • 70

Tóm lại, Nghialagi.org xin nhấn mạnh rằng: Doanh thu thuần là doanh thu sản phẩm chưa có thuế, còn doanh thu thuần thực chất không phải là lợi nhuận. Các doanh nghiệp cần lưu ý điều này, nhất là những người làm kế toán cần cân nhắc và phân bổ đâu là doanh thu thuần, đâu là lợi nhuận để việc hạch toán chính xác nhất, tránh nhầm lẫn không đáng có. Vui lòng. Việc xác định đúng doanh thu thuần có thể xác định chính xác kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phần tiếp theo chúng tôi sẽ đi cụ thể và chi tiết hơn cho các bạn về các thông tin liên quan đến bán hàng net.

Cách tính doanh thu thuần

Công thức tính toán doanh thu thuần

Theo Quyết định 15/2006 / QĐ-BTC, công thức tính doanh thu thuần như sau:

Doanh thu thuần = Doanh thu chung của doanh nghiệp – Giảm giá hàng bán – Hàng bán bị trả lại – Chiết khấu hàng bán – Thuế gián thu.

Hoặc khái quát như thế này:

Doanh thu thuần = Doanh thu chung của doanh nghiệp (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ) – Các khoản giảm trừ doanh thu (bao gồm: thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, chiết khấu thương mại, các khoản giảm giá, bán hàng bị trả lại và thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp đối với doanh nghiệp áp dụng Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trực tiếp).

 • Ghi chú

Đây là một lưu ý đặc biệt quan trọng, Nghialagi.org thấy rằng nhiều bạn vẫn đang gặp phải vấn đề này: Doanh thu hoạt động tài chính là doanh thu thuần. Điều này hoàn toàn sai, vì vậy hãy lưu ý không tính doanh thu từ hoạt động tài chính là doanh thu thuần và luôn nhớ rằng doanh thu từ hoạt động tài chính không phải là doanh thu thuần.

 • Ví dụ
 • Để bạn đọc có hình dung rõ ràng hơn về cách tính doanh thu thuần, chúng tôi xin lấy một ví dụ cụ thể để minh họa:
  Ví dụ: Giả sử công ty MS VietNam có doanh thu 200.000 USD / năm 2018. Mặt khác, trong năm công ty này thực hiện chính sách chiết khấu thương mại trực tiếp trên hoá đơn cho khách hàng là 10%, và công ty hoàn hàng hóa là 10.000 USD.
 • Doanh thu thuần của MS Việt Nam sẽ là:
 • Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng chung của doanh nghiệp – Chiết khấu thương mại – Lợi tức = 200.000 – 10% * 200.000 – 10.000 = 170.000 USD.

Như vậy doanh thu thuần của MS Việt Nam năm 2018 là 170.000 USD.

 • Chênh lệch giữa doanh thu thuần, doanh thu và lợi nhuận

Trong kế toán, điều cực kỳ quan trọng là phải phân biệt giữa doanh thu thuần, doanh thu bán hàng và lợi nhuận. Tưởng chừng như đơn giản để có thể phân biệt được đâu là doanh thu thuần, đâu là doanh thu, đâu là lợi nhuận nhưng điều này không thực sự đúng với nhiều người nhầm lẫn giữa 3 vấn đề này với nhau. Kế toán phải phân biệt được các đối tượng kế toán này để hạch toán và phân bổ chúng một cách cẩn thận, chính xác.

Sự khác biệt giữa doanh thu thuần và doanh thu bán hàng

 • Định nghĩa
 • Doanh thu thuần là doanh thu bán sản phẩm sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như: thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, các khoản chiết khấu bán hàng, chiết khấu thương mại hoặc doanh thu bán hàng bị trả lại. (Như đã thảo luận ở trên).

Doanh thu hay còn gọi là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là tổng giá trị do các hoạt động bán hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm … tạo ra.

 • Công thức tính toán
 • Doanh thu thuần = Doanh thu chung của doanh nghiệp – Giảm giá hàng bán – Hàng bán bị trả lại – Chiết khấu hàng bán – Thuế gián thu.

Doanh thu = Tổng giá trị đơn hàng / sản phẩm bán được * Đơn giá từng sản phẩm + Các khoản phụ phí khác.

 • Chênh lệch giữa doanh thu thuần và lợi nhuận

Như đã nói ở trên, ở phần này Nghialagi.org xin được phân tích chi tiết và sâu hơn về lợi nhuận vì nhiều bạn còn nhầm lẫn về sự chênh lệch này. Chúng tôi nghĩ chúng giống nhau, nhưng thực ra rất khác. Doanh số bán hàng ròng và thậm chí doanh số bán hàng không được coi là lợi nhuận. Công ty của bạn có thể doanh thu cao nhưng chưa chắc lợi nhuận cao đồng nghĩa với việc công ty thực sự có lãi khi vốn đầu tư kinh doanh của bạn cũng cao.

 • Định nghĩa
 • Doanh thu thuần là doanh thu bán sản phẩm sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như: thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, các khoản chiết khấu bán hàng, chiết khấu thương mại hoặc doanh thu bán hàng bị trả lại. (Như đã thảo luận ở trên).

Lợi nhuận là số chênh lệch giữa tổng doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trừ đi giá vốn của toàn bộ hàng hoá, sản phẩm bán ra và thuế theo quy định của pháp luật (trừ thuế lợi tức). Có 02 (hai) loại lợi nhuận: lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận trước thuế.

 • Công thức tính toán
 • Doanh thu thuần = Doanh thu chung của doanh nghiệp – Giảm giá hàng bán – Hàng bán bị trả lại – Chiết khấu hàng bán – Thuế gián thu.
 • Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước trong kỳ.
Có 02 (hai) trường hợp như sau.
Nếu lợi nhuận sau thuế> 0 thì doanh nghiệp kinh doanh có lãi.
Nếu lợi nhuận sau thuế <0 thì doanh nghiệp thua lỗ.

Vì vậy, dựa vào lợi nhuận có thể biết được tình hình lãi lỗ của doanh nghiệp, những hành động và phương pháp kinh doanh nào trong thời gian tới để đạt được lợi nhuận cao.

Một số vấn đề mở rộng liên quan đến doanh thu thuần

Bên cạnh những thông tin chính về doanh thu thuần, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin khác liên quan đến phần doanh thu này như lợi nhuận trên doanh thu thuần, doanh thu thuần.

Lợi tức trên Doanh thu thuần (ROS)

Công thức tính toán:

ROS = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần.

 • Nghĩa:
 • Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần cho biết mỗi đô la doanh thu thuần từ bán hàng và dịch vụ sẽ tạo ra bao nhiêu lợi nhuận.

Tỷ số này càng cao thì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp càng cao.

Doanh thu ròng

 • Chắc hẳn bạn đọc cũng đã nghe nhiều đến doanh thu thuần, doanh thu thuần là một loại doanh thu liên quan đến lãi vay và lãi tiền vay.
 • Doanh thu thuần là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu từ các nguồn liên quan đến thu nhập hoạt động và thu nhập ngoài hoạt động và tổng tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động bao gồm hoạt động quản lý, bảo trì đầy đủ, thuế và các khoản thanh toán thay thế, nhưng trừ đi các khoản khấu trừ khấu hao, lãi và phí và lợi nhuận hoạt động không dùng tiền mặt và các chi phí khác từ nợ.

Công thức tính doanh thu thuần.

Doanh thu thuần = (thu nhập từ bán hàng và các dịch vụ khác + doanh thu hoạt động tài chính) – (chi phí bán hàng + chi phí tài chính + chi phí quản lý + thuế + các khoản thay thế) + khấu hao + trả lãi vay + lãi hoạt động tiền mặt.

Kết luận Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của blog gialagi.org, hy vọng thông tin giải đápDoanh thu ròng là gì?

? Những ý nghĩa của Doanh thu thuần sẽ giúp bạn đọc bổ sung thêm những kiến ​​thức bổ ích. Nếu độc giả có bất kỳ đóng góp hoặc thắc mắc nào liên quan đến định nghĩa Doanh thu ròng là gì? Hãy để lại bình luận bên dưới bài viết này. XemWeb.info luôn sẵn sàng trao đổi và tiếp nhận những thông tin, kiến ​​thức mới từ bạn đọc

Xem thêm nhiều thủ thật mới tại : Thuật Ngữ