Download Windows Repair Toolbox 3.0.1.5 – Sửa chữa lỗi hỏng trong Windows

Hộp công cụ sửa chữa Windows là một sự phát triển sẽ giải quyết hầu hết các vấn đề với Windows. Tiện ích này có thể chẩn đoán và giải quyết một số sự cố Windows cùng một lúc. Để duy trì hệ điều hành, các tác giả của phần mềm này đã cho phép sử dụng các ứng dụng từ các nhà phát triển bên thứ ba của phần mềm tương tự. Tất cả các công cụ được cung cấp trong tiện ích này giúp đơn giản hóa đáng kể công việc chẩn đoán, tạo bản sao lưu, quản lý khởi động và loại bỏ các chương trình và đối tượng độc hại, v.v.


Xin lưu ý rằng sản phẩm này giúp tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của công cụ cần thiết tương ứng với độ sâu bit và phiên bản của hệ điều hành. Về bản chất, đây là công cụ tổng hợp tiền miễn phí tốt nhất trong danh sách của nó. Windows Repair Toolbox là một giải pháp tốt để sửa chữa các lỗi hoặc sự cố trong hệ thống, tổ chức thuận tiện các công cụ cho mục đích đã định, cho phép bạn nhanh chóng làm việc trực tiếp.

Một số ưu điểm chính của phần mềm này là:

  • Cài đặt thời gian thực nhanh chóng các phiên bản tiện ích bổ sung cần thiết và hiện tại.
  • Dễ dàng gỡ bỏ phần mềm đã cài đặt.
  • Truy cập nhanh vào các tiện ích hệ thống được tích hợp trong Windows (MSconfig, CHKDSK).
  • Khả năng thêm các công cụ cần thiết vào giao diện chương trình.
  • Giao diện phân loại tiện lợi.
  • Start kiểm tra sau khi sửa lỗi.
  • Tạo ghi chú.
  • Nhiều cài đặt.

Tải xuống Windows Repair Toolbox 3.0.1.5 (2.44MB):

Xem thêm nhiều thủ thật mới tại : Thủ Thuật