Jsc là gì? Những ý nghĩa của Jsc

XemWeb.info giải thích Jsc có nghĩa là gì

 • Chào mừng các bạn đến với blog Nghialagi.org tổng hợp mọi thắc mắc và giải đáp định nghĩa là gì, thảo luận và giải đáp từ viết tắt là gì của giới trẻ, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một khái niệm mới, Jsc là gì? Ý nghĩa của Jsc. JSC là gì? Cấu trúc công ty cổ phần và những câu hỏi bạn chưa biết. Công ty Cổ phần (JSC) là gì? Cơ cấu quản lý như thế nào?
Công ty Cổ phần (JSC) là gì? Cơ cấu quản lý như thế nào? - Nghialagi.org
Công ty Cổ phần (JSC) là gì? Cơ cấu quản lý như thế nào? – Nghialagi.org

Định nghĩa của Jsc là gì?

 • JSC là viết tắt của Công ty Cổ phần “Một doanh nghiệp có vốn cổ phần có thể chuyển nhượng của các chủ sở hữu chung của nó”. Công ty cổ phần “là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau” được gọi là cổ phần và được phát hành ra thị trường nhằm huy động vốn đầu tư của các thành phần kinh tế. Người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Thuật ngữ này có vẻ quá quen thuộc nên về mặt nhận biết khái niệm có lẽ không có bất kỳ vấn đề gì trong việc nắm bắt.
 • Dấu hiệu nhận biết Công ty Cổ phần là gì? phải đáp ứng một số tiêu chuẩn như: có số lượng cổ đông tối thiểu là 3 thành viên, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
 • Có nhiều hình thức thành lập công ty, trong đó, Công ty Cổ phần là một trong những loại hình được nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lựa chọn với những đặc thù riêng về vốn. Vậy Công ty Cổ phần là gì?
 • Công ty Cổ phần về bản chất là một hình thức lớn hơn của công ty trách nhiệm hữu hạn, nhưng cũng có những điểm khác biệt lớn. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng thế nào là công ty TNHH và thế nào là Công ty cổ phần để tránh nhầm lẫn.
 • Ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, chủ yếu có ba loại công ty: công ty sở hữu riêng, công ty sở hữu độc quyền, công ty hợp danh và tập đoàn hoặc công ty. Các từ công ty và công ty được sử dụng thay thế cho nhau, người Anh sử dụng công ty nhiều hơn, như trong các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng Vương quốc Anh hoặc công ty cổ phần Hoa Kỳ. Thực ra đó là một từ miêu tả, còn về tiêu đề, khi nói đến các công ty được phép phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, người ta chỉ dùng từ tập đoàn hoặc công ty.
 • Công ty mẹ hoặc công ty mẹ là công ty có trên 50% cổ phần trong công ty con hoặc có quyền kiểm soát đối với thành phần Hội đồng quản trị của công ty này. Cả công ty mẹ và công ty con đều được gộp chung thành một nhóm công ty, Conglomerate là tập đoàn theo nghĩa tập hợp nhiều công ty hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau hoặc các công ty lớn đa dạng hóa hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Sự khác biệt. Ban Giám đốc nên được dịch là hội đồng quản trị chứ không phải là hội đồng quản trị như thường được dịch sai. Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếng Anh là Chairman (Anh) hoặc chủ tịch (Mỹ), tổng giám đốc là: giám đốc điều hành (Anh) hoặc giám đốc điều hành – CEO (Mỹ). Nếu kiêm luôn cả hai chức danh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn Intel, Tiến sĩ Craig Barrett, đã bắt đầu chuyến thăm Việt Nam vào tháng 10. (theo TBKTSG)
 • Cổ đông là người sở hữu cổ phần và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp; có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho các cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức khác. Doanh nghiệp cổ phần được phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật. Vì Công ty Cổ phần được góp vốn từ các cổ đông nên trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi vốn góp và mức độ rủi ro sẽ thấp hơn hoặc việc chuyển nhượng vốn cũng dễ dàng. Tuy nhiên, số lượng thành viên cổ đông lớn dẫn đến việc quản lý và điều hành công ty phức tạp, có sự phân tách thành các nhóm cổ đông tranh giành quyền lợi.

Phân biệt giữa công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

 • Nhiều người thắc mắc Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có gì khác nhau lớn? Là công ty TNHH chia cổ tức cho bạn bè, người quen và phát hành cổ phiếu ra công chúng, do quy mô lớn hơn nên Công ty Cổ phần có thể huy động được nhiều nguồn vốn. hơn. Giá của mỗi cổ tức trong công ty TNHH chỉ có cổ đông được biết và giá cổ tức của công ty cổ phần sẽ được niêm yết trên sàn, để công chúng biết.
 • Nếu bạn mở Công ty Cổ phần, bạn sẽ phải làm báo cáo kinh doanh hàng tháng, công ty đối thủ của bạn sẽ dễ dàng biết được tình hình của công ty bạn hơn, nguy cơ mất quyền vào tay người khác cũng dễ xảy ra hơn, nên luôn phải xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nhóm cổ đông, tránh rơi vào thế bị động vì doanh nghiệp bạn gây dựng có thể rơi vào tay chủ mới bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần được tự do quảng cáo.

Những thuận lợi và khó khăn của công ty cổ phần

Ưu điểm của việc thành lập doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần

 • – Chế độ trách nhiệm của Công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn nên mức độ rủi ro của các cổ đông thấp, chỉ giới hạn trong số tiền đầu tư của họ.
 • – Có thể ổn định và lâu dài.
 • – Năng lực hoạt động của Công ty cổ phần rất rộng, trên hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề.
 • – Cơ cấu vốn của CTCP rất linh hoạt và khả năng huy động vốn rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.
 • – Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần tương đối dễ dàng.

Những hạn chế khi thành lập doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần

 • – Việc quản lý và điều hành của CTCP rất phức tạp do số lượng cổ đông lớn.
 • – Việc thành lập và quản lý phức tạp hơn các loại hình công ty khác do chịu sự ràng buộc chặt chẽ của các quy định của pháp luật, đặc biệt là chế độ tài chính kế toán.

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

1. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và cổ đông là tổ chức nắm giữ dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không phải có Ban kiểm soát.

2. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong trường hợp này, ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức, thực hiện quyền kiểm soát việc quản lý và hoạt động của công ty.

* Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; Trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trong đó:

Hội đồng quản trị:

 • Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • Hội đồng quản trị có từ 3 đến 11 thành viên, Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

Đại hội đồng cổ đông:

 • Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết (kể cả cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết) là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được chỉ định thì phải ghi rõ số cổ phần và số phiếu biểu quyết của từng người đại diện.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty:

 • Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
 • Nếu Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế.

Ban kiểm soát:

 • Ban kiểm soát có từ 3 đến 5 thành viên, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 năm; Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán, kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Sự kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của blog gialagi.org, hy vọng thông tin giải đáp Jsc là gì?? Những ý nghĩa của từ Jsc sẽ giúp bạn đọc bổ sung thêm những kiến ​​thức bổ ích. Nếu bạn đọc có bất kỳ đóng góp hoặc thắc mắc nào liên quan đến định nghĩa Jsc là gì? Hãy để lại bình luận bên dưới bài viết này. XemWeb.info luôn sẵn sàng trao đổi và tiếp nhận những thông tin, kiến ​​thức mới từ bạn đọc

Xem thêm nhiều thủ thật mới tại : Thuật Ngữ