Lũy kế là gì? Những ý nghĩa của Lũy kế

XemWeb.info giải thích Tích lũy là gì

 • Chào mừng các bạn đến với blog Nghialagi.org là tổng hợp tất cả Hỏi & Đáp định nghĩa là gì, bàn về câu trả lời viết tắt là gì dành cho các bạn trẻ, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một khái niệm mới đó là Tích lũy là gì? Ý nghĩa của Tích lũy. Tích lũy là gì? Công thức, phép tính lũy tích. Tích lũy là gì? Tìm hiểu về các khoản thanh toán tích lũy, khấu hao lũy kế và lỗ lũy kế. Tích lũy là gì? Cách tính lỗ lũy kế và lỗ lũy kế
 • Bạn đang học kế toán? Bạn đang kinh doanh? Bạn đang làm trong lĩnh vực kinh tế? Chắc chắn bạn đã gặp từ “Tích lũy” nhiều lần, nếu không, trong tương lai bạn cũng sẽ phải sử dụng khá nhiều. Vì vậy bạn nên tìm hiểu những thông tin xung quanh vấn đề này để có thể vận dụng và áp dụng cho phù hợp.
Tích lũy là gì? Công thức, phép tính tích lũy - Nghialagi.org
Tích lũy là gì? Công thức, cách tính tích lũy – Nghialagi.org

Định nghĩa của Accumulation là gì?

 • Tích lũy trong tiếng Anh là Cummmental, là dữ liệu tổng hợp trước đó đã đưa vào phương án tính toán tiếp theo.
 • Nói cách khác, lũy tiến tích lũy là lũy tiến và lũy tiến. Ví dụ tháng trước nợ 3 triệu, tháng sau nợ 2 triệu, nếu tháng trước chưa trả nợ thì cộng lũy ​​tiến sang tháng sau => số nợ thành 5 triệu.

Công thức tích lũy

Luỹ kế = phát sinh trong kỳ + cộng dồn các tháng trước

Ví dụ:

Quý 1: 5 triệu
Quý 2: -3 triệu
Quý 3: 8 triệu
Quý 4: -2 triệu

=> Lũy kế cả năm = 5 + (-3) + 8 + (-2) = 8 (triệu) đây là lợi nhuận cả năm = 8 triệu.

Giá trị thanh toán tích lũy

 • Giá trị thanh toán lũy kế gồm 2 phần: lũy kế tạm ứng và khối lượng hoàn thành thanh toán lũy kế.
 • Số tiền tạm ứng lũy ​​kế = Giá trị tạm ứng còn lại theo hợp đồng chưa thu hồi hết kỳ trước – Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này
 • Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành = Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước + Chiết khấu tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này
 • ⇒ Giá trị thanh toán tích lũy = Các khoản tạm ứng lũy ​​kế + Khối lượng thanh toán lũy kế đã hoàn thành

Lỗ lũy kế

Lỗ lũy kế có nghĩa là sự suy giảm giá trị của một tài sản có nghĩa là giá trị ghi sổ nhiều hơn giá trị thu hồi thực tế của tài sản đó.

Khi đó chúng ta cần ghi nhận một khoản lỗ lũy kế.

Ví dụ: Doanh nghiệp mua máy móc thiết bị sản xuất giấy với thời gian khấu hao là 5 năm, nhưng đến năm thứ 4 thì tài sản đã hết khấu hao. Như vậy trong thời gian sử dụng tài sản khấu hao nhanh hơn tính khấu hao => Vì vậy đã phát sinh lỗ lũy kế.

=> Lỗ lũy kế = Giá trị ghi sổ CGU – Giá trị thu hồi CGU.

Với CGU là một khối đơn vị tạo ra tiền.

Kế toán lỗ lũy kế:

– Nếu trong mô hình chi phí đang áp dụng, lỗ lũy kế được xác định như sau:

Nợ = chi phí lỗ lũy kế được xác định bằng lãi hoặc lỗ dựa trên các tài sản đó.

Nếu mô hình này được thực hiện, lỗ lũy kế được ghi nhận.

+ Nợ = thặng dư đánh giá lại hoặc vốn trên tài sản.

Trong trường hợp này, khi tính toán các khoản lỗ lũy kế của bạn, bạn nên lưu ý đến chi phí khấu hao.

Cách tìm ra các khoản khấu trừ

 • Một chỉ báo bên ngoài là sự sụt giảm giá trị thị trường, hoặc những thay đổi bất lợi trong công nghệ, môi trường kinh tế, sự gia tăng lãi suất thị trường, môi trường pháp lý hoặc do tỷ suất sinh lợi, số lượng tài sản. tài sản của doanh nghiệp vượt quá giá trị vốn hóa thị trường.
 • Các chỉ tiêu bên trong đã lỗi thời hoặc do hư hỏng vật chất, hiệu suất tài sản kém hơn dự kiến, thay đổi bất lợi cho công ty trong việc tái cơ cấu hoạt động… Nếu bất kỳ chỉ tiêu nào trên đây thay đổi thì phải xác định giá trị thu hồi của tài sản.

Có khả năng hoàn nhập lỗ lũy kế không?

 • Tùy từng trường hợp mà bạn có thể đảo ngược tình trạng lỗ lũy kế. Cụ thể: Việc hoàn nhập chỉ được thực hiện trong trường hợp một số chỉ số làm giảm lỗ lũy kế và chuyển sang lỗ lũy kế. Nợ là tài sản hoàn nhập các khoản lỗ lũy kế.
 • Lưu ý: Chi phí khấu hao nên được điều chỉnh cho kỳ sau và lỗ lũy kế không được hoàn nhập vào lợi thế thương mại.

Khấu hao lũy kế

Khấu hao là gì?

 • Giá trị bằng tiền được tính vào giá thành sản phẩm có phải là một lượng giá trị ngang với giá trị hao mòn của tài sản cố định. Tạo vốn để sửa chữa, mua mới TSCĐ.
 • Ví dụ: Tôi mua (máy móc thiết bị) phục vụ sản xuất trị giá 100 triệu, giả sử quy định khấu hao là 5 năm => tỷ lệ 20% / năm nên hàng tháng tôi phải đưa vào giá “Tổng”. thành sản phẩm 1.666.666 đồng (nếu sản phẩm là 1.000 sản phẩm thì giá vốn của mỗi sản phẩm “gánh thêm” 1.666 đồng (nghĩa là cứ 1 sản phẩm, tôi tiết kiệm được 1.666 đồng)). Tiền mua tài sản mới trị giá 100 triệu đồng.

Khấu hao lũy kế

 • Giá trị hao mòn lũy kế là tổng giá trị hao mòn của năm nay và các năm trước cộng lại.
 • Khi bạn mua TSCD NG với giá 100 triệu đồng để sử dụng vào năm ngoái thì bạn trừ 10 triệu đồng và năm nay bạn trừ thêm 10 triệu. Vậy tổng số khấu hao lũy kế của bạn là 20 triệu đồng (còn gọi là lũy tiến).

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của XemWeb.info, hy vọng thông tin được giải đáp Tích lũy là gì? Những ý nghĩa về Sự tích sẽ giúp bạn đọc bổ sung những kiến ​​thức bổ ích. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào liên quan đến định nghĩa của Tích lũy là gì? Hãy để lại ý kiến ​​của bạn bên dưới bài viết này. XemWeb.info luôn sẵn sàng trao đổi và tiếp nhận những thông tin, kiến ​​thức mới từ bạn đọc

Xem thêm nhiều thủ thật mới tại : Thuật Ngữ