PIT là gì? Những ý nghĩa của PIT

XemWeb.info giải đáp ý nghĩa thuế TNCN là gì

 • Chào mừng các bạn đến với blog Nghialagi.org tổng hợp tất cả định nghĩa Q&A là gì, bàn về câu trả lời từ viết tắt cho các bạn trẻ, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu một khái niệm mới, TNCN là gì? Ý nghĩa của PIT PIT là gì? Tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân
Thuế TNCN là gì? Tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân - Nghialagi.org
Thuế TNCN là gì? Tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân – Nghialagi.org

Định nghĩa của PIT là gì?

 • PIT là viết tắt của Thuế thu nhập cá nhân. Thuế TNCN là thuế thu nhập cá nhân, là số tiền mà người có thu nhập phải khấu trừ một phần vào ngân sách nhà nước.

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013 / NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Thu nhập từ trúng thưởng
 • Thu nhập từ bản quyền
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
 • Thu nhập từ thừa kế
 • Thu nhập doanh nghiệp
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Thu nhập từ đầu tư vốn
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Thu nhập từ quà tặng

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập, số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (x) với thuế suất. mức thu nhập tương ứng.

khung thuế Thu nhập tính thuế / năm (triệu đồng) Thu nhập tính thuế / tháng (triệu đồng) Thuế
(%)
Đầu tiên Lên đến 60 Lên đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 mười
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Từ trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Từ 384 đến 624 Từ 32 đến 52 25
6 Từ 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Để tiện cho việc tính toán, có thể áp dụng phương pháp viết tắt theo Phụ lục 01 / PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013.

Tầng Thu nhập tính thuế / tháng Thuế Tính thuế phải nộp
Cách 1 Phương pháp 2
Đầu tiên Lên đến 5 triệu đồng (triệu đồng) 5% 0 triệu đồng + 5% thu nhập chịu thuế 5% thu nhập chịu thuế
2 Trên 5 triệu đến 10 triệu mười% 0,25 triệu đồng + 10% thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng 10% thu nhập chịu thuế – 0,25 triệu đồng
3 Từ hơn 10 triệu đến 18 triệu 15% 0,75 triệu đồng + 15% thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng 15% thu nhập chịu thuế – 0,75 triệu đồng
4 Từ hơn 18 triệu đến 32 triệu 20% 1,95 triệu đồng + 20% thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng 20% thu nhập chịu thuế – 1,65 triệu đồng
5 Từ hơn 32 triệu đến 52 triệu 25% 4,75 triệu đồng + 25% thu nhập tính thuế trên 32 triệu đồng 25% thu nhập chịu thuế – 3,25 triệu đồng
6 Từ hơn 52 triệu đến 80 triệu 30% 9,75 triệu đồng + 30% thu nhập tính thuế trên 52 triệu đồng 30% thu nhập chịu thuế – 5,85 triệu đồng
7 Hơn 80 triệu 35% 18,15 triệu đồng + 35% thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng 35% thu nhập chịu thuế – 9,85 triệu đồng

Ví dụ 4: Tháng chị C hưởng 40 triệu đồng tiền lương, tiền công và đóng 7% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế trên tiền lương. Bà C nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng chị C không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của bà C được tính như sau:

– Thu nhập chịu thuế của chị C là 40 triệu đồng.

– Bà C được giảm trừ các khoản sau:
+ Giảm trừ cá nhân: 9 triệu đồng
+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con):
3,6 triệu đồng × 2 = 7,2 triệu đồng
+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:
40 triệu đồng × (7% + 1,5%) = 3,4 triệu đồng

Tổng các khoản khấu trừ:
9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 3,4 triệu đồng = 19,6 triệu đồng

– Thu nhập chịu thuế của cô ấy là:

40 triệu đồng – 19,6 triệu đồng = 20,4 triệu đồng

– Số thuế phải nộp:

Phương án 1: Số thuế phải nộp được tính theo từng cấp của Biểu thuế lũy tiến từng phần:

+ Mức 1: Thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế 5%:
5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu đồng
+ Mức 2: thu nhập tính thuế từ trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế 10%:
(10 triệu đồng – 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng
+ Mức 3: thu nhập tính thuế từ trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế 15%:
(18 triệu đồng – 10 triệu đồng) × 15% = 1,2 triệu đồng
+ Mức 4: Thu nhập tính thuế từ trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế 20%:
(20,4 triệu đồng – 18 triệu đồng) × 20% = 0,48 triệu đồng

– Tổng số thuế bà C phải nộp trong tháng là:
0,25 triệu đồng + 0,5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 0,48 triệu đồng = 2,43 triệu đồng

Phương án 2: Thuế phải nộp được tính theo phương pháp rút gọn:

 • Thu nhập tính thuế trong tháng 20,4 triệu đồng là thu nhập tính thuế bậc 4. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:
  20,4 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 2,43 triệu đồng

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của XemWeb.info, mong thông tin giải đáp PIT là gì? Những ý nghĩa của thuế TNCN sẽ giúp bạn đọc bổ sung những kiến ​​thức bổ ích. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào liên quan đến định nghĩa của thuế TNCN? Hãy để lại ý kiến ​​của bạn bên dưới bài viết này. XemWeb.info luôn sẵn sàng trao đổi và tiếp nhận những thông tin, kiến ​​thức mới từ bạn đọc

Xem thêm nhiều thủ thật mới tại : Thuật Ngữ

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.