Quản trị là gì? Những ý nghĩa của Quản trị

XemWeb.info giải đáp quản trị là gì

 • Chào mừng các bạn đến với XemWeb.info, đây là tổng hợp tất cả các câu hỏi và câu trả lời, định nghĩa là gì, thảo luận về viết tắt của những từ gì trong giới trẻ, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu một khái niệm mới đó là quản trị là gì. ? Ý nghĩa của Quản trị. Quản trị là gì? Phân biệt quản trị và quản lý. Quản trị là gì? Các chức năng của quản trị trong tổ chức.
Quản trị là gì? Các chức năng của quản trị doanh nghiệp - Nghialagi.org
Quản trị là gì? Chức năng của Quản trị Doanh nghiệp – Nghialagi.org

Định nghĩa của management là gì?

 • Quản trị là gì? Thuật ngữ này được giải thích theo nhiều cách khác nhau và chưa được thống nhất. Mọi người thường nghe nhiều đến quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn… Mỗi tác giả khi nói đến quản trị đều có một định nghĩa riêng. Cùng tham khảo một số định nghĩa chung về khái niệm quản trị nhé!

Theo James Stoner và Stephen Robbins:

“Quản trị là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng mọi nguồn lực khác của tổ chức để đạt được các mục tiêu đã đề ra”.

Theo Harold Koontz và Cyril O’Donnell:

“Quản trị là thiết lập và duy trì một môi trường nơi các cá nhân làm việc cùng nhau trong mỗi nhóm có thể hoạt động hiệu quả và hiệu quả.”

Theo Robert Albanese:

“Quản trị là một quá trình kỹ thuật và xã hội sử dụng các nguồn lực, ảnh hưởng đến hoạt động của mọi người và tạo điều kiện thay đổi để đạt được các mục tiêu của tổ chức.”

Sau khi tham khảo một số định nghĩa về quản trị, chúng ta có thể rút ra một số định nghĩa riêng:

 • Quản trị là quá trình thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo công việc được thực hiện thông qua nỗ lực của những người khác.
 • Quản trị là sự phối hợp hiệu quả hoạt động của những người chung trong một tổ chức.
 • Đây là quá trình đạt được mục tiêu đề ra bằng cách điều phối các nguồn lực của tổ chức.
 • Quản trị cũng là quá trình mà các nhà quản lý lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.

Bản chất của quản trị

 • Bản chất của quản trị là gì? Đó là tạo ra giá trị thặng dư. Chức năng chính của quản trị là ra quyết định.
 • Quản lý giúp tìm ra phương pháp phù hợp để làm việc hiệu quả nhất, với chi phí thấp nhất. Mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau về quản trị là gì nhưng bản chất của quản trị chỉ có một. Quản trị cần ba điều kiện cơ bản sau.

Phải có mục tiêu đặt ra cho chủ thể và đối tượng quản trị.

 • Đây là cơ sở để chủ thể tạo ra các yếu tố tác động. Chủ thể quản lý bao gồm một hoặc nhiều người. Đối tượng là một tổ chức, một nhóm hoặc một thiết bị hoặc một máy móc.

Phải có một nguồn lực.

 • Các nguồn lực giúp nhà quản trị khai thác quá trình quản trị.

Phải có quản trị viên.

 • Đó là những yếu tố tạo ra các tác động quản trị, là đối tượng quản trị tiếp theo. Đối tượng được quản lý phải chấp nhận sự tác động đó. Tác động có thể diễn ra một hoặc nhiều lần liên tiếp.

Chức năng của quản trị

Khi bạn học quản trị là gì, bạn sẽ học về 4 chức năng cơ bản, bao gồm:

Kế hoạch:

Kế hoạch bao gồm:

 • Xác định rõ mục tiêu và phương hướng
 • Dự thảo kế hoạch hành động
 • Tạo lịch hành động
 • Đề ra các biện pháp kiểm soát
 • Cải tiến và phát triển tổ chức

Chức năng hoạch định giúp điều phối hoạt động giữa các nhân viên, giúp tổ chức hoạt động hiệu quả.

Cơ quan:

Quản trị có vai trò tổ chức. Tổ chức bao gồm:

 • Thiết lập sơ đồ tổ chức
 • Mô tả nhiệm vụ của các bộ phận
 • Xây dựng tiêu chuẩn cho từng công việc

Công việc này cần có sự phân bổ và bố trí nhân lực phù hợp. Ngoài nguồn nhân lực, ban lãnh đạo còn sắp xếp máy móc và kinh phí cho tổ chức.

Lãnh đạo:

Quản trị bao gồm lãnh đạo tổ chức. Đó là tác động của các nhà quản trị đối với cấp dưới của họ.

Lãnh đạo bao gồm:

 • Khuyến khích nhân viên
 • Lãnh đạo và chỉ huy
 • Thiết lập mối quan hệ giữa nhân viên và quản trị viên
 • Thiết lập mối quan hệ giữa nhà quản trị và các tổ chức khác

Nhà quản trị giao nhiệm vụ cho nhân viên để đạt được mục tiêu chung. Với phương pháp quản lý cá nhân, nhà quản trị giám sát và giúp đỡ nhân viên làm việc hiệu quả.

Điều khiển:

Quản trị là hành động kiểm soát. Ban lãnh đạo phải cố gắng đảm bảo rằng tổ chức đang hoạt động theo đúng mục tiêu và phương hướng của nó. Ban quản trị nên có những điều chỉnh cần thiết ngay khi có sự cố.

Kiểm soát bao gồm:

 • Tiêu chuẩn kiểm tra được xác định
 • Lên lịch kiểm tra để đi
 • Các công cụ để kiểm tra
 • Đánh giá thực trạng, đề xuất biện pháp khắc phục nếu có

Quản trị giúp tạo ra một hệ thống và quy trình phối hợp nhằm tối đa hóa năng suất và nâng cao chất lượng lao động. Ngoài 4 chức năng trên, quản lý còn có chức năng tư duy. Bởi vì các kế hoạch và chính sách được quyết định dựa trên những tư duy này.

Từ xa xưa, quản trị đã đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ xã hội. Tuy với những tên gọi khác nhau nhưng chức năng của quản trị là không thể phủ nhận. Lấy ví dụ những công trình kim tự tháp vĩ đại ở Ai Cập. Dù đã trải qua ngàn đời nhưng nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Để xây dựng được công trình đẳng cấp quốc tế này, cần có các hoạt động quản lý. Đây là những kế hoạch, những công việc cần làm của dự án. Ngoài ra còn cần tổ chức và huy động nhân lực và vật liệu xây dựng. Tất nhiên không thể thiếu sự kiểm soát và điều khiển mọi người để hoàn thành đúng tiến độ công việc.

Phân biệt quản trị và quản lý

Quản trị và quản lý là hai khái niệm khó hiểu hiện nay. Quản lý và quản lý đều nói về công việc của một nhà lãnh đạo khi vận hành một cơ cấu tổ chức nhất định.

Ở nhiều nơi, hai thuật ngữ này được hoán đổi và sử dụng với cùng một ý nghĩa. Quản trị là toàn bộ quá trình đưa ra quyết định về các chính sách, quy tắc và mục tiêu. Đây là những hoạt động cấp cao. Quản lý là tiếp nhận, kết nối và thực hiện sự phối hợp hướng tới các mục tiêu của quản trị.

Sự khác biệt giữa người quản lý và người quản trị:

 • Người quản lý cần có tổ chức, có phẩm chất nhất quán, linh hoạt và làm việc hiệu quả. Nhà quản trị cần có tầm nhìn xa, có khả năng động viên, thúc đẩy và truyền cảm hứng cho nhân viên.
 • Quản trị cần đề ra các chiến lược. Quản lý quan tâm hơn đến chiến thuật và kế hoạch. Quản trị là xem những gì được phép và những gì không – làm những điều đúng đắn. Quản lý là làm mọi thứ cho phép một cách tối ưu – làm những điều đúng đắn.

Về thứ hạng:

 • Quản trị là cấp cao nhất
 • Quản lý là một hoạt động cấp trung

Về chức năng:

 • Quản lý có chức năng thực thi. Người quản lý hoàn thành công việc của mình dưới sự giám sát nhất định. Chức năng quan trọng nhất của quản lý là động lực và kiểm soát của nhân viên.
 • Quản trị có chức năng của tư duy. Các kế hoạch và chính sách đều do tư duy quyết định. Chức năng quan trọng nhất của quản trị là lập kế hoạch.

Về đối tượng:

 • Quản lý là quản lý công việc.
 • Quản trị là quản trị con người.

Căn bản:

 • Chức năng của quản trị là ra quyết định. Quản trị thiết lập các mục tiêu và chính sách cho tổ chức.
 • Chức năng của quản lý là thực thi. Quản lý là hành động thực hiện chính sách đã được xác định bởi ban quản trị.

Về quy trình:

 • Quản lý quyết định ai, bằng cách nào?
 • Ban quản lý sẽ quyết định trả lời khi nào và như thế nào?

Mức độ ảnh hưởng:

 • Các quyết định quản lý được đưa ra chịu ảnh hưởng của các quyết định và ý kiến ​​của các nhà quản lý
 • Quản trị ra quyết định chịu ảnh hưởng của cộng đồng, chính phủ, tập quán …

Về tổ chức:

 • Quản trị thường được tìm thấy trong các cơ quan chính phủ, quân đội, tôn giáo, giáo dục và kinh doanh
 • Quản lý thường thấy ở các doanh nghiệp

Xử lý các vấn đề:

Quản trị thường giải quyết các khía cạnh kinh doanh, chẳng hạn như tài chính. Nó là một hệ thống tổ chức hiệu quả để quản lý con người và nguồn lực. Quản trị giúp nhân viên phấn đấu đạt được các mục tiêu chung. Quản trị phải kết hợp cả lãnh đạo và tầm nhìn.

Quản lý là một tập hợp con của chính phủ. Quản lý và xử lý các vấn đề về hoạt động và hoạt động của một tổ chức.

Dù là quản lý hay điều hành thì cũng cần tuân thủ những nguyên tắc, quy định, phương pháp, luật lệ và quy định nhất định. Đây đều là công trình khoa học.

“Tôi thách bất cứ ai đếm đủ số sao.

Ai đo được bao nhiêu cuộc tình? “

Thành công có thể được đo bằng vị trí, tiền bạc. Nhưng cái tâm, cái tình mà nhà quản trị đặt vào tác phẩm thì ai có thể so sánh được? Quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua những người khác. Đối với sự phát triển của mọi tổ chức, cộng đồng hay quốc gia, quản trị đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hiểu được quản trị là gì và phân biệt quản trị với các thuật ngữ khác giúp các tổ chức xác định được vai trò và chức năng của quản trị. Từ đó, tổ chức tiến hành quản lý và sắp xếp công việc một cách hiệu quả và tối ưu nhất!

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của XemWeb.info, hy vọng thông tin được giải đáp Quản trị là gì? Những ý nghĩa của Quản trị học sẽ giúp bạn đọc bổ sung những kiến ​​thức bổ ích. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào liên quan đến định nghĩa của Quản trị? Hãy để lại ý kiến ​​của bạn bên dưới bài viết này. XemWeb.info luôn sẵn sàng trao đổi và tiếp nhận những thông tin, kiến ​​thức mới từ bạn đọc

Xem thêm nhiều thủ thật mới tại : Thuật Ngữ

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.