Revenue là gì? Những ý nghĩa của Revenue

XemWeb.info giải thích Doanh thu là gì

 • Chào mừng các bạn đến với blog Nghialagi.org tổng hợp tất cả các câu hỏi và giải đáp, định nghĩa là gì, thảo luận về câu trả lời từ viết tắt của các bạn trẻ, hôm nay chúng ta cùng khám phá một khái niệm mới đó là Doanh thu Ý nghĩa doanh thu. Doanh thu là gì? Phân tích hiệu suất doanh thu. Doanh thu của doanh nghiệp (Doanh thu) là gì? Doanh thu là gì? Bộ phận cấu thành doanh thu
Doanh thu có nghĩa là gì? Phân biệt Doanh thu, Thu nhập và Doanh số - Nghialagi.org
Doanh thu có nghĩa là gì? Phân biệt Doanh thu, Thu nhập và Doanh số – Nghialagi.org

Định nghĩa của Revenue là gì?

 • Doanh thu được sử dụng nhiều làm doanh thu. Thu nhập của một doanh nghiệp được tạo ra chủ yếu từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ việc sử dụng vốn hoặc tài sản nào khác, gắn liền với chính hoạt động của doanh nghiệp. Doanh thu doanh thu được xác định trước khi trừ chi phí. Nói một cách đơn giản, bản chất của doanh thu là tổng thu nhập được tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động chính của một công ty.
 • Doanh thu được hiển thị dưới dạng một danh mục trong báo cáo thu nhập, từ đó tất cả chi phí được trừ đi để có giá trị thu nhập ròng. Doanh thu được tính bằng cách nhân giá hàng hóa và dịch vụ với số lượng đơn vị hàng hóa và trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong đơn vị.

Thể hiện doanh thu trên báo cáo tài chính

 • Doanh thu là số tiền thu được của công ty thông qua các hoạt động kinh doanh của mình. Tùy thuộc vào phương pháp kế toán được sử dụng trong doanh nghiệp mà có sự khác nhau trong việc tính toán doanh thu ở từng đơn vị.
 • Nếu kế toán dồn tích, doanh thu sẽ bao gồm doanh thu được ghi có, miễn là hàng hóa hoặc dịch vụ được giao cho khách hàng.
 • Nếu thực hiện kế toán tiền mặt, doanh thu sẽ là doanh thu nếu khoản thanh toán đã được nhận. Trong trường hợp khách hàng thanh toán cho đơn vị dịch vụ không hoàn lại, hoặc hàng hóa chưa được giao, hoạt động này không được coi là doanh thu.
 • Doanh thu sẽ được hiển thị trong hàng trên cùng của báo cáo thu nhập. Các chi phí sau đó được trừ vào doanh thu để có thu nhập ròng hoặc lợi nhuận. Hầu hết các nhà đầu tư thường xem xét doanh thu trong mối quan hệ với thu nhập ròng để xác định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ phận doanh thu

Doanh thu của một công ty được chia nhỏ thành các phần tạo nên doanh thu đó. Thông thường, các đơn vị chia doanh số thành 3 loại:

 1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp
 2. Doanh thu hoạt động tài chính
 3. Doanh thu không hoạt động được lấy từ các nguồn thứ cấp khác, không thể đoán trước được.

Doanh thu hoạt động kinh doanh chính

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính hay còn gọi là doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và các giao dịch tạo ra doanh thu. Đó có thể là bán sản phẩm, hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng… bao gồm cả các khoản phụ thu, phí ngoài giá bán. Tuy nhiên, không phải tất cả các khoản đều được ghi nhận là doanh thu, chỉ được ghi nhận khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Chuyển phần lớn rủi ro và phần thưởng liên quan đến quyền sở hữu sản phẩm cho người mua
 • Doanh nghiệp không còn giữa quyền quản lý và quyền sở hữu sản phẩm.
 • Doanh thu có thể được đo lường một cách đáng tin cậy
 • Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch.
 • Xác định các chi phí liên quan

Doanh thu hoạt động tài chính

 • Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm tiền lãi (cho vay lại, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, tín phiếu, chiết khấu thanh toán …), cổ tức và lợi nhuận được chia, thu nhập từ hoạt động đầu tư, bán chứng khoán, thu hồi, thanh lý các khoản góp vốn. liên doanh liên kết, thu nhập từ hoạt động đầu tư khác, lãi tỷ giá hối đoái, chênh lệch bán ngoại tệ, lãi chuyển nhượng vốn….

Giảm trừ doanh thu

 • Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm chiết khấu thương mại, chiết khấu bán hàng và lợi nhuận bán hàng
 • Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá cho khách hàng khi mua sản phẩm với khối lượng lớn.
 • Chiết khấu bán hàng là số tiền và doanh nghiệp bán giảm giá cho khách hàng khi khách hàng mua hàng kém chất lượng, không đảm bảo chất lượng theo hợp đồng đã ký kết.
 • Hàng trả lại là hàng do khách hàng trả lại cho doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp bán hàng kém chất lượng, không đúng chủng loại.
 • Doanh thu cao luôn mang lại những tín hiệu tích cực cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Phân biệt Doanh thu, Thu nhập và Doanh số

 • Thông thường chúng ta thường gọi Doanh thu, thu nhập và Doanh số là một và thường có nghĩa là doanh thu, thu nhập. Tuy nhiên, để phân tích kỹ hơn về mặt tài chính kế toán thì không giống nhau và không đơn giản như vậy. Người ta sử dụng mỗi từ với những ý nghĩa riêng biệt.
 • Vậy làm sao để phân biệt doanh thu, thu nhập và Doanh số. Để phân biệt, trước hết chúng ta đi tìm hiểu thêm các khái niệm đó là thu nhập và Doanh số để so sánh với doanh thu như phần trên chúng tôi đã phân tích.
 • Thu nhập được gọi là lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây được gọi là sự gia tăng lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp có được từ việc tăng vốn hoặc giảm nợ để tăng vốn doanh nghiệp. Có thể hiểu nôm na rằng đây là số tiền doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi các khoản thuế và chi phí hoạt động khác.
 • Bán hàng cũng là doanh thu, nhưng nó là doanh thu từ các hoạt động chính của doanh nghiệp, đó là bán hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Như vậy chúng ta có thể hiểu Thu nhập là nghĩa mở rộng của doanh thu và Doanh thu là nghĩa rộng là Doanh số xuất phát từ đó ta có cây: Thu nhập> Doanh thu> Doanh số.

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của XemWeb.info, hy vọng thông tin được giải đáp Doanh thu là gì? Ý nghĩa doanh thu sẽ giúp bạn bổ sung thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích. Nếu độc giả có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào liên quan đến định nghĩa Doanh thu là gì? Hãy để lại ý kiến ​​của bạn bên dưới bài viết này. XemWeb.info luôn sẵn sàng trao đổi và tiếp nhận những thông tin, kiến ​​thức mới từ bạn đọc

Xem thêm nhiều thủ thật mới tại : Thuật Ngữ