Nội dung thuộc tag

Google cập nhật thuật toán

Google Panda là gì?

Google Panda là một trong những thuật toán cốt lõi của Google để đánh giá xếp hạng nội dung của website trong công việc tối ưu hóa website. Ngày phát hành ban đầu của Google Panda: ngày 23 tháng 2 năm 2011 Mục đích đã nêu của bản…