Tải file .IOS Windows 8.1/10 đầy đủ [ Phiên bản mới nhất]

Nếu bạn có kết nối Internet tốc độ cao, bạn có thể tải xuống File .IOS Windows trực tiếp từ

Liên kết tải xuống Windows 8.1 Pro

Tải xuống-3

Windows 8.1 Pro 32-bit (x86) .iso

MD5: 6a18304f57e6f53cce7d13b3ae25cd4b

Tải xuống-3

Windows 8.1 Pro 64-bit (x64) .iso

MD5: 444ac8fc87c118feac6cd36c7216230c

Khóa cài đặt Windows 8.1 Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB

Liên kết tải xuống Windows 8.1

Tải xuống-3

Windows 8.1 32-bit (x86) .iso

MD5: 3d3198a42848d1bdec69b6f51b739c7a

Tải xuống-3

Windows 8.1 64-bit (x64) .iso

MD5: 1793069f73287f9e1f1b6fa234777194

Khóa cài đặt Windows 8.1: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT

Tải xuống Windows 10 Pro:

Vì chỉ có hai phiên bản Windows 10 Pro và Windows 10 Home nên phiên bản Windows 10 Pro hiện tại được gọi là Windows 10.

Tải xuống-3

Windows 10 Pro 32-bit (x86) .iso

MD5: 5d86e2c22387f1b17bcf87715dc08f3e

Tải xuống-3

Windows 10 Pro 64-bit (x64) .iso

MD5: ca2147eb229ae2c28badc53403d9974e

Tải xuống Windows 10 Home:

Tải xuống-3

Windows 10 Home 64-bit (x64) .iso

MD5: ac5b44b9d4fbb542d79df8b96ef2e93d

Tải xuống-3

Windows 10 Home 64-bit (x64) .iso

MD5: 0cbdb4e0af6a93a3aeecb8cac19a51a1

Xem thêm nhiều thủ thật mới tại : Thủ Thuật