Thặng dư vốn cổ phần là gì? Những ý nghĩa của Thặng dư vốn cổ phần

 

Giải đáp ý nghĩa của thặng dư vốn cổ phần

  • Chào mừng các bạn đến với XemWeb.info, đây là tổng hợp tất cả các câu hỏi và đáp án, định nghĩa là gì, bàn về các câu trả lời tốc ký dành cho các bạn trẻ, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một khái niệm mới đó là thặng dư vốn. Phần là gì? Tác động của Thặng dư vốn chủ sở hữu. Thặng dư vốn cổ phần là gì?
Thặng dư vốn cổ phần là gì? Ý nghĩa của thặng dư vốn cổ phần - Xemweb.info
Thặng dư vốn cổ phần là gì? Ý nghĩa của thặng dư vốn cổ phần – Xemweb.info

Định nghĩa của premium là gì?

  • Thặng dư vốn cổ phần, còn được gọi là thặng dư vốn cổ phần trong công ty cổ phần, là khoản chênh lệch giữa mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành.

Thặng dư vốn cổ phần = (Giá phát hành cổ phiếu – Mệnh giá) x SL cổ phiếu phát hành

Ví dụ: Một công ty cổ phần ABC phát hành 120.000 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có giá 100.000 đồng, dự kiến ​​thu về 12 tỷ đồng. Do nhu cầu từ thị trường, công ty ABC bán mỗi cổ phiếu với giá 160.000 đồng. Khi bán toàn bộ số cổ phiếu trên, họ thu về 19,2 tỷ đồng. Do đó, thặng dư vốn cổ phần của công ty ABC là 7,2 tỷ đồng.

Thặng dư vốn cổ phần được hình thành từ việc phát hành thêm cổ phiếu và phần thặng dư sẽ được chuyển thành cổ phiếu, chuyển vào danh mục đầu tư của chủ sở hữu trong tương lai. Thặng dư này sẽ không được coi là vốn chủ sở hữu cho đến khi nó được chuyển đổi thành cổ phiếu và chuyển thành vốn đầu tư của công ty.

Thông tư 19/2003 / TT-BTC có một số quy định như sau:

  1. Chênh lệch tăng do mua, bán cổ phiếu quỹ, chênh lệch do giá phát hành cổ phiếu mới lớn hơn mệnh giá phải được hạch toán vào tài khoản thặng dư vốn cổ phần, không hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Nghiệp. Khoản thặng dư này không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế giá trị gia tăng.
  2. Trường hợp giá bán cổ phiếu quỹ thấp hơn giá mua hoặc giá bán cổ phiếu mới phát hành thấp hơn mệnh giá thì phần chênh lệch giảm không được hạch toán vào chi phí, lợi nhuận trước thuế không được dùng để bù đắp. Nguồn vốn thặng dư phải được sử dụng để bù đắp, trường hợp nguồn vốn thặng dư không đủ thì phải sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế và các quỹ của công ty để bù đắp.
  3. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được điều chỉnh tăng trong các trường hợp sau: Chuyển phần thặng dư vốn cổ phần để tăng vốn điều lệ và việc chuyển phần thặng dư vốn cổ phần này phải tuân theo điều kiện phần chênh lệch tăng thêm. Giữa giá bán và chi phí mua cổ phiếu quỹ, công ty được sử dụng toàn bộ phần chênh lệch để tăng vốn điều lệ.
  4. Trường hợp chưa bán hết cổ phiếu quỹ, công ty chỉ được sử dụng phần chênh lệch tăng thêm giữa nguồn thặng dư vốn cổ phần và tổng giá vốn của cổ phiếu quỹ chưa bán để bổ sung vốn điều lệ. Nếu tổng giá vốn của cổ phiếu quỹ chưa bán bằng hoặc lớn hơn thặng dư vốn cổ phần thì công ty không được điều chỉnh tăng vốn điều lệ bằng nguồn vốn này.

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của XemWeb.info, hy vọng thông tin giải đáp Thặng dư vốn cổ phần là gì? Ý nghĩa của thặng dư vốn cổ phần sẽ giúp bạn bổ sung thêm những kiến ​​thức bổ ích. Nếu bạn có bất kỳ đóng góp hoặc câu hỏi nào liên quan đến định nghĩa Phần bù vốn chủ sở hữu? Xin đừng ngại để lại ý kiến ​​của bạn bên dưới bài viết này. Xemweb.info luôn sẵn sàng trao đổi và tiếp nhận những thông tin, kiến ​​thức mới từ bạn đọc

Xem thêm nhiều thủ thật mới tại : Thuật Ngữ