Thu nhập chịu thuế là gì? Những ý nghĩa của Thu nhập chịu thuế

XemWeb.info giải thích Thu nhập chịu thuế là gì

 • Chào mừng các bạn đến với XemWeb.info, đây là tổng hợp tất cả các câu hỏi và đáp án, định nghĩa là gì, thảo luận về câu trả lời viết tắt của từ gì trong giới trẻ, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một khái niệm mới đó là Thu nhập chịu thuế. gì? Ý nghĩa của thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế là gì? Thu nhập chịu thuế và thu nhập chịu thuế.
Thu nhập chịu thuế là gì? Vai trò của thu nhập chịu thuế - Nghialagi.org
Thu nhập chịu thuế là gì? Vai trò của thu nhập chịu thuế – Nghialagi.org

Định nghĩa của Taxable Income là gì?

 • Khái niệm thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân
 • Thu nhập chịu thuế là gì? Thu nhập chịu thuế được dịch từ tiếng Anh là taxable income. Nói một cách đơn giản, thu nhập chịu thuế hay thu nhập chịu thuế là số tiền được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công, thu nhập kinh doanh (bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp, phúc lợi, thù lao, tiền thưởng, …) của một cá nhân.
 • Các khoản tiền lương, tiền công cũng như các khoản cá nhân nhận được được quy về khái niệm thu nhập cá nhân, nhưng vẫn bị Nhà nước đánh thuế. Như vậy, thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập ổn định hàng tháng trích từ tiền lương để nộp vào ngân sách nhà nước.

Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập chịu thuế

 • Nhiều người hiện nay mặc dù biết rõ thu nhập chịu thuế nhưng vẫn nhầm lẫn giữa thu nhập chịu thuế với thu nhập chịu thuế. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt hai khái niệm cơ bản này.
 • Thứ nhất, thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập chịu thuế cũng như phí bảo hiểm và các khoản khấu trừ khác. Như vậy, khái niệm thu nhập chịu thuế có nghĩa rộng hơn và có thể hiểu đơn giản theo công thức sau: Thu nhập chịu thuế = thu nhập chịu thuế – phí bảo hiểm và các khoản miễn giảm
 • Trong đó, các khoản bảo hiểm bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc, …
 • Thứ hai, căn cứ để xác định số thuế được miễn là dựa trên thu nhập chịu thuế chứ không phải thu nhập chịu thuế. Nhưng trên thực tế, nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Thu nhập chịu thuế là cơ sở để xác định thu nhập chịu thuế.

Tại sao thu nhập phải chịu thuế?

 • Trước hết, thuế được hiểu là khoản nghĩa vụ công dân phải nộp theo quy định của pháp luật. Đây là công cụ để nhà nước điều tiết, quản lý xã hội và công dân xã hội, là một trong những nguồn thu chủ yếu của nhà nước. Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao thu nhập lại phải chịu thuế hay tại sao phải thực hiện các nghĩa vụ và nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân?
 • Mục đích đầu tiên của thu nhập chịu thuế là góp phần tăng thu nhập cho kho bạc và ngân sách nhà nước. Thuế được coi là một trong những nguồn thu lớn của nhà nước và chính phủ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác. Trong xu thế phát triển hiện nay, thu nhập của người lao động nói chung đã tăng hơn so với trước khi nền kinh tế nước ta mở cửa. Hơn nữa, chính phủ nước ta đang khuyến khích và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, mang lại nhiều cơ hội việc làm quý giá cho người lao động. Vì vậy, thu nhập càng cao thì càng phải đóng góp vào ngân sách nhà nước.
 • Mục đích thứ hai của thu nhập chịu thuế là góp phần cổ phần hóa xã hội. Như chúng ta đã biết, thu nhập của mỗi người lao động dựa trên năng lực và trình độ của người đó. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng KPI cho người lao động để đo lường hiệu quả lao động nhằm trả mức lương xứng đáng. Có người lương cao, người lương thấp, tạo ra sự chênh lệch về trình độ, thu nhập của người dân và làm sâu sắc thêm sự phân biệt giàu nghèo. Do đó, việc Chính phủ đánh thuế vào thu nhập cá nhân của người lao động, với mức lương từ 9 triệu trở lên sẽ phải nộp thuế. Từ đó, nhà nước sẽ cân đối được mức độ giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội, đồng thời góp phần hạn chế và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các giai cấp trong xã hội. .
 • Có thể nói, thu nhập chịu thuế là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương.

Thu nhập chịu thuế dựa trên các văn bản quy định như thế nào?

Căn cứ vào quy định

Thu nhập chịu thuế hoặc bất kỳ khoản thu hợp pháp nào khác của nhà nước được quy định trong các văn bản pháp luật. Cụ thể, quy định về thu nhập chịu thuế đối với người lao động được quy định cụ thể tại Luật thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 111/2013 / TT-BTC.

Các điều khoản chính về thu nhập chịu thuế

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
 • Thu nhập chịu thuế được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật mà những người làm công tác thu nhập chịu thuế cần xem xét. Trong đó có 2 điều khoản mà chúng tôi muốn lưu ý.
 • Thứ nhất, quy định thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân.
 • Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC quy định các khoản trợ cấp không cần tính vào thu nhập chịu thuế. Ví dụ như trợ cấp khó khăn đột xuất, tai nạn lao động, thôi việc, bệnh nghề nghiệp, …
 • Khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015 / TT-BTC quy định, tiền nhà ở, tiền điện nước và các dịch vụ đi kèm (nếu có) không cần tính vào thu nhập chịu thuế.
 • Khoản 3 Điều 11 Thông tư 92/2015 / TT-BTC quy định tiền bảo hiểm nhân thọ và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác không phải tính vào thu nhập chịu thuế.
 • Ngoài ra, có nhiều quy định chính tại Điều 11 và 12 Thông tư 92/2015 / TT-BTC quy định các trường hợp không cần tính vào thu nhập chịu thuế.
 • Thứ hai, có quy định tại Thông tư 92/2015 / TT-BTC quy định cách tính thu nhập chịu thuế cho người lao động để đảm bảo quyền lợi của chính họ cũng như đúng quy định. luật thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập chịu thuế có trách nhiệm và quyền lợi gì?

Nhiệm vụ

Mọi công dân Việt Nam hoặc đang cư trú tại Việt Nam là đối tượng có thu nhập phải có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước. Trong đó, theo quy định tại Thông tư 111/2013 / TT-BTC quy định các khoản thu nhập phải tính thuế như sau:

 • Thu nhập từ đầu tư vốn
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Thu nhập từ chuyển nhượng thương mại
 • Thu nhập từ bản quyền
 • Thu nhập từ trúng thưởng
 • Thu nhập doanh nghiệp
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Thu nhập từ nhận thừa kế
 • Thu nhập từ nhận quà
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Nhìn chung, người lao động phải trả các mức thu nhập chịu thuế khác nhau tùy theo mức thu nhập của họ.

Đúng

Người lao động có mức thu nhập khi hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật nhà nước sẽ được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân. Mã này mang lại cho bạn những lợi ích gì?

Đầu tiên, đó là khoản khấu trừ quyền lợi trước bạ cho người phụ thuộc theo trường hợp. Theo Thông tư 111/2013 / TT-BTC tại Điều 9 Khoản 1 quy định trường hợp cá nhân người lao động có người phụ thuộc nếu đăng ký và cấp mã số thuế cá nhân sẽ được khấu trừ cho người phụ thuộc.

Thứ hai, đó là quyền lợi đối với người lao động cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng sẽ được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Thứ ba, có lợi cho cá nhân có mã số thuế cá nhân sẽ được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thuế tự làm.

Thứ tư, đó là quyền lợi hoàn thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định tại Thông tư 111/2013 / TT-BTC tại Điều 18 Khoản 1 quy định cá nhân đã đăng ký mã số thuế cá nhân tại thời điểm nộp hồ sơ sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân. thừa hoặc dư thừa. Đối với những trường hợp chưa có mã số thuế cá nhân thì số thuế nộp thừa không được hoàn mà phải bù trừ vào năm sau.

Như vậy, nếu cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế và đăng ký mã số thuế TNCN thì cần lưu ý những trường hợp tư lợi nêu trên để thực hiện cho đúng, từ đó đảm bảo quyền lợi của mình trong công việc và cuộc sống.

Thu nhập chịu thuế có vai trò gì đối với nhà nước và cá nhân?

Đối với nhà nước

Thu nhập chịu thuế không chỉ có vai trò quan trọng đối với cá nhân lao động, mà còn đóng góp rất nhiều vào công cuộc quản lý và xây dựng đất nước hiện nay.

Thuế là một trong những công cụ chủ yếu để nhà nước điều tiết kinh tế xã hội tốt nhất hiện nay. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân hay mức thu nhập chịu thuế của cá nhân lao động là một trong những chính sách mà nhà nước hướng tới nhằm đạt được cân bằng xã hội, nghĩa là khắc phục và xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo. mức thu nhập ở nhiều nước. Ví dụ, cá nhân đang đi làm có thu nhập dưới 5 triệu / tháng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, cá nhân có thu nhập cao hơn sẽ nộp nhiều hơn và chịu mức thuế cao hơn. . Đặc biệt:

 • Thu nhập từ 5 triệu đồng trở lên áp dụng thuế suất 5%
 • Thu nhập từ 5 – 10 triệu đồng, thuế suất 10%
 • Thu nhập từ 10 – 18 triệu đồng, thuế suất 15%
 • Thu nhập từ 18 – 32 triệu đồng, thuế suất 20%
 • Thu nhập từ 32 – 52 triệu đồng, thuế suất 25%
 • Thu nhập từ 52 – 80 triệu đồng, thuế suất 30%
 • Thu nhập trên 80 triệu đồng, áp dụng thuế suất 35%

Hơn nữa, việc thu thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân góp phần cùng ngân sách nhà nước xây dựng và duy trì hoạt động của nhà nước.

Cho cá nhân

 • Như chúng tôi đã trình bày những lợi ích và quyền lợi của thu nhập chịu thuế đối với cá nhân làm việc có thu nhập, bạn sẽ được hưởng một số quyền được quy định trong quy định của pháp luật. cụ thể đã nói ở trên.
 • Nhìn chung, việc tuân thủ pháp luật về thuế thu nhập cá nhân của cá nhân người lao động chứng tỏ bạn là một công dân gương mẫu và ít nhất bạn sẽ không vi phạm các chế tài pháp lý.
 • Không chỉ vậy, cá nhân đang làm việc còn được hưởng nhiều quyền lợi và lợi ích khác về miễn, giảm, hoàn thuế thu nhập cá nhân trong một số trường hợp được quy định rõ ràng, cụ thể trong các điều khoản. theo Thông tư 111/2013 / TT-BTC.
 • Có thể nói, thu nhập chịu thuế đóng vai trò là trách nhiệm mà người lao động Việt Nam cần phải thực hiện một cách tốt nhất có thể.

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của XemWeb.info, hy vọng thông tin được giải đáp Thu nhập chịu thuế là gì? Những ý nghĩa của Thu nhập chịu thuế sẽ giúp bạn đọc bổ sung thêm những kiến ​​thức hữu ích. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào liên quan đến định nghĩa của Thu nhập chịu thuế là gì? Hãy để lại ý kiến ​​của bạn bên dưới bài viết này. XemWeb.info luôn sẵn sàng trao đổi và tiếp nhận những thông tin, kiến ​​thức mới từ bạn đọc

Xem thêm nhiều thủ thật mới tại : Thuật Ngữ